Konsernsider
Sørmarkfjellet vindpark.

Vår kraftproduksjon og våre partnere

Aneo er en stor eier av kraftproduksjon, både gjennom helt og delvis eierskap i vindparker i Norge og Sverige, men også gjennom en betydelige eierandel i Trønderenergis vannkraftproduksjon. Samtidig hadde vi ikke klart å bygge ut så mye fornybar energiproduksjon som vi har uten gode finansielle partnere.  

I tillegg til de parkene vi opererer eier vi 8 % av Fosen Vind. Disse parkene har en innstallert effekt på 801 MW og produserer årlig 2,6 TWh fornybar kraft. De øvrige eierne er Statkraft med 52 % og Nordic Wind Power som eier 40 %. Statkraft er operatør på Fosen Vind. 

Sammen med Stadtwerke Munchen eier vi Midgard Vind. Aneos andel er 30 %, resten, 70 % eies av Stadtwerke Munchen. Gjennom Midgard eier vi vindparkene: Stokkfjellet, Sørmarkfjellet, Hundhammerfjellet, Frøya, Bessakerfjellet, Valsneset og Ytre Vikna. 

Sammen med Stadtwerke Munchen (30 %) og Nordic Wind Power (40 %) eier Aneo (30 %) Roan Vind, en av Europas største vindparker. 

Med unntat av Fosen Vind er Aneo operatør for alle vindkraftverk vi er medeier i.

Aneo eier også 20 % i Trønderenergis vannkraftproduksjon. 

Totalt tilsvarer Aneos eierandeler omlag 1.260 GWh vindkraft og 520 GWh vannkraft normalårsproduksjon.

Våre kraftproduserende anlegg

Production environment