Konsernsider

Let's

Create

Energy

Hvem er vi?

Om våre samfunn skal ha trygg og effektiv tilgang på energi samtidig som vi innfrir målene fra Parisavtalen, må vi i Norden gjennomføre en stor energiomstilling de neste tiårene.

Aneo skal bidra til ren kraftutbygging, elektrifisering og energieffektivisering – slik at den nødvendige energiomstillingen blir lønnsom for våre kunder, samfunnet og eiere.

Les mer om Aneo

Vår vindkraftproduksjon

11
Vindparker
1.2 TWh
Eid vindkraft
6.2 TWh
Operert vindkraft

Folkemøte om vindkraft 27. juni i Hemnehallen

Heim kommune avholder et folkemøte med temaet vindkraft

27. juni, kl. 18.00 i Hemnehallen

Store vindmøller og en svingete vei på et fjell

Hvor er vi?

Aneo har hovedkontor i Trondheim, og kraftproduksjon i Norge og Sverige. Se alle våre kontorer og produksjonslokasjoner i Skandinavia i kartet under. 

Kyr beiter i en åker med solcellepaneler i bakgrunnen

Vi bygger ny kraft

Siden midten av 2000-tallet har vi satset på utbygging av vindkraft, og nå leter vi etter nye områder med gode nok vindressurser for vindkraftproduksjon, og områder med mange nok soltimer til å produsere solkraft. Etablering av ny kraftproduksjon gir både direkte verdiskapning for kommuner og grunneiere, og positive ringvirkninger for det lokale næringslivet. 

Finn ditt kraftpotensiale!

Drift og energiforvaltning

Aneo er markedsledende innen energiforvaltning og drift av kraftanlegg. 

Vi overvåker produksjonsanlegg 24/7, og håndterer fysisk og finansiell handel av kraftproduksjon og -forbruk. Vi hjelper også kraftverkseiere med alt fra drift til og maksimering av verdiskaping. 

Les mer om våre tjenester

Bli med på laget!

Som pådriver og pionér innenfor grønn energi, har vi i Aneo noen av bransjens mest spennende karrieremuligheter innenfor mange ulike fagfelt.

Production environment