Konsernsider

Personvernerklæring for aneogroup.com

Vi i Aneo samler inn og behandler opplysninger om deg, og hvilke opplysninger vi samler inn varierer etter hvilke handlinger du utfører på nettsiden. Her kan du lese om hva vi har tilgang til, hvordan vi behandler dine data og hvilke rettigheter du har.

I denne personvernerklæringen finner du

 1. Kontaktinformasjon

 2. Formålet med behandling av personopplysninger
 3. Hva vi samler inn av personopplysninger
 4. Dine rettigheter
 5. Lagring
 6. Tredjeparter og utlevering av opplysninger til andre
 7. Automatisert behandling, f.eks. profilering
 8. Endringer

1. Kontaktinformasjon

Vi i Aneo er behandlingsansvarlige for personopplysninger som hentes inn når du bruker aneo.com. Aneo er et konsern som omfatter andre selskaper, som Aneo Build, Aneo Mobility, Aneo Industry, Aneo Retail, Aneo Real Estate og Construction.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger:

Aneo A/S
Klæbuveien 118
7031 Trondheim

Tlf: +47 73 60 30 00
E-post: post@aneo.com

2. Formål med behandling av personopplysninger

Vi samler inn, behandler og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vårt overordnede formål med behandling av dine personopplysninger er å levere de tjenester som du forventer av oss, samt å kunne gi deg bedre informasjon, service og støtte.

Informasjonen brukes til å administrere og forvalte kundeforholdet du har med oss, om du er kunde av oss eller har kontaktet oss for å få informasjon, befaring eller melde deg på epost-liste. Informasjon om kunders bruk av våre produkter kan benyttes i arbeid med statistikk/ analyse og produktforbedring. Opplysningene kan i tillegg benyttes til å drive markedsføring dersom du har samtykket til dette.

3. Hva vi samler inn

Opplysninger tilknyttet besøk på våre nettsider og bruk av cookies

Når du besøker våre nettsider loggføres dine bruksdata. Det skjer for eksempel når du viser eller klikker på innhold på nettsiden, eller når det gjennomføres søk. I den forbindelse benytter vi oss av informasjonskapsler, også kalt cookies. Cookies er små tekstfiler som lagres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson (les om hva cookies er på https://snl.no/informasjonskapsel).

Cookies som benyttes for å registrere hva du gjør på nettsidene våre inneholder et id-nummer, som blir liggende hos deg mellom hvert besøk. Dette gjør at du i utgangspunktet er anonym, men vi likevel kan samle informasjon om hva du og andre gjør på nettstedet over tid. Opplysninger som samles inkluderer hvilke sider som er besøkt og andre aktiviteter på nettstedet, i tillegg til generell informasjon om din nettleser og datamaskin/mobiltelefon, samt din IP-adresse i anonymisert form.

Det er to ulike formål med denne datainnsamlingen.

Det første formålet er å gi oss informasjon om hvordan nettsidene våre brukes, slik at vi blir bedre i stand til å forbedre din brukeropplevelse, gi nettsiden bedre funksjonalitet og analysere trafikken vår. Til dette formålet benytter vi Google Analytics til å samle og lagre data, men vi sørger for at opplysningene ikke deles med andre eller benyttes til andre formål. Uten denne informasjonen blir det vanskelig for oss å utforme nettsiden slik at den løser våre kunders behov på en god måte, og grunnlaget for denne behandlingen med Google Analytics er derfor en interesseavveiing.

Det andre formålet er å kunne servere deg personalisert og tilpasset markedsføring inkludert produktannonser med et personlig preg i andre kanaler og nettsteder, som for eksempel sosiale medier, utenfor våre nettsider, eller å måle effekten av slik markedsføring. For å oppnå dette lar vi annonseleverandører som Google, Facebook og Microsoft få knytte opplysningene om din bruk av nettstedet til sine cookies, og sine id-nummer. Dette setter dem i stand til å koble sammen informasjon fra mange ulike nettsteder, slik at vi kan få vise deg relevante annonser andre steder på Internett, og slik at de kan berike den interesseprofilen de har på din bruker for at du skal generelt få bedre tilpassede annonser også fra andre bedrifter. Grunnlaget for denne behandlingen er ditt aktive samtykke, som du gir ved å akseptere markedsføringscookies eller klikke “Tillat alle” på vårt cookie-banner.

På vår cookie-oversikt kan du se en full oversikt med flere detaljer over hvilke cookies som brukes på våre nettsider. Du kan også endre eller trekke tilbake ditt samtykke til vår bruk av cookies.

Opplysninger tilknyttet behandling av jobbsøknader

Behandling av jobbsøknader skjer ved hjelp av rekrutteringssystemet Webcruiter, der Webcruiter AS er databehandler. Ved å søke jobb hos oss samtykker søkere i at opplysninger blir lagret i elektronisk arkiv. Data blir ikke solgt, byttet eller videreformidlet til tredjeparter. Opplysningene som behandles er CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt ved å sende inn søknad.

Opplysninger knyttet til utsendelse av nyhetsbrev

Når du melder deg på eller takker ja til å motta nyhetsbrev og/eller sms’er fra oss, samtykker du til at vi kan lagre og bruke personopplysninger om deg. Vi registrerer og lagrer navn, adresse, mobilnummer og e-post. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for oss for å kunne sende deg nyhetsbrev. E-postadressen og telefonnummeret ligger lagret hos oss fram til du eventuelt melder deg av nyhetsbrevet. Du kan når som helst avslutte ditt abonnement gjennom "Slutt å følge" i nyhetsbrevet.

Vi bruker e-postadressen og ditt telefonnummer til å sende deg informasjon om produkter, nyheter, kampanjer og annet.

Når du åpner nyhetsbrev på e-post, eller klikker på lenker i e-post eller sms, registreres dette i våre systemer, slik at vi kan følge med på hvor mange som mottar og reagerer på våre utsendelser. De opplysninger vi har samlet om deg kan benyttes for å segmentere våre utsendelser, slik at vi kan gi deg relevant og tilpasset markedsføring.

Opplysninger knyttet til besvaring av henvendelser (e-post, skjema og telefon)

For å håndtere innkomne telefoner, skjemakontakter og e-post-henvendelser lagrer vi opplysninger som navn, telefonnummer, e-postadresse, eventuelt tidligere e-posthistorikk samt eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du lurer på, og informasjonen loggføres derfor som en del av din kunderelasjon med oss.

Opplysninger knyttet til invitasjoner til arrangement

For å kunne invitere til arrangement, åpninger og lignende benytter vi opplysninger som e-postadresse samt eventuelle personopplysninger som måtte følge av invitasjonen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for oss for å kunne invitere deg til arrangementer. Kontakt oss hvis du ønsker å avregistrere deg fra en slik invitasjonsliste.

Opplysninger tilknyttet kundeforhold

Opplysninger tilknyttet ditt kundeforhold blir primært brukt til å administrere kundeforholdet. Dette inkluderer kontaktinformasjon, transaksjonsinformasjon, samt informasjon tilknyttet bestilling og bruk av tjenesten. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke gitt ved inngåelse av kundeforholdet.

Opplysninger tilknyttet bruk av våre tjenester

Opplysninger som ladehistorikk og forbruksdata knyttet til ladeanlegg, ladeboks og ladeabonnement, informasjon om ladeanlegget som for eksempel tegninger knyttet til p-plasser og teknisk informasjon innhentes fra ladeenheten. Disse dataene, sammen med opplysninger om kundeforholdet, brukes til statistikk og analyse for å kunne forbedre og utvikle tjenesten, se på salgstrender, utvikling av virksomheten og forbruksmønster. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt ved inngåelse av kundeforholdet.

4. Dine rettigheter

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg:

 1. Informasjon: Du har rett til å få informasjon om de personopplysninger vi behandler om deg. Gjennom denne erklæringen informerer vi deg om vår behandling av personopplysninger. Du kan også kontakte oss om du ønsker mer informasjon.
 2. Innsyn: Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene som behandles om deg. Ta kontakt med oss om du ønsker innsyn.
 3. Endring og sletting: Du kan også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger.
 4. Behandling på grunnlag av samtykke: Behandler vi personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, så kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å bruke den måte som er opplyst om da du ga samtykket eller kontakte oss. Ditt samtykke til å motta nyhetsbrev kan du trekke tilbake gjennom dertil egnede lenker i de e-postene du har mottatt.
 5. Rett til å begrense eller protestere mot behandlingen: Du har rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller som:
  • Du bestrider riktigheten av personopplysningene - behandlingen stanses i en periode som gjør det mulig for oss å kontrollere riktigheten av personopplysningene.
  • Behandlingen er ulovlig, og du motsetter seg sletting av personopplysningene og isteden anmoder om at bruken av personopplysningene begrenses.
  • Vi ikke lenger trenger personopplysningene til formålet med behandlingen, men du har behov for disse for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Du kan også protestert mot behandling i påvente av kontrollen av om hvorvidt våre berettigede interesser går foran ditt personvern.

 1. Retten til dataportabilitet: For opplysninger som du har gitt til oss og er nødvendig for å gjennomføre en avtale med oss, og som behandles automatisk (dvs. ikke manuelt av oss) kan du be om å få personopplysningene om deg utlevert eller overført til annen leverandør i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format (dataportabilitet).
 2. Automatisert behandling, herunder profilering: Dette omtales mer detaljert lenger ned i erklæringen.
 3. Klage til Datatilsynet: Opplever du at vår behandling av personopplysninger ikke er i overensstemmelse med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner mer informasjon om dine rettigheter og hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Vi ber deg ta kontakt med oss hvis du skulle ha spørsmål tilknyttet utøvelse av dine rettigheter eller vår behandling av personopplysninger. Vår kontaktinformasjon finner du øverst i denne erklæringen.

5. Lagring

Generelt sett lagrer vi dine opplysninger så lenge det er nødvendig ut fra formålet med behandlingen, så lenge dette ikke er i konflikt med gjeldende lover og regler for oppbevaring av personopplysninger. Denne oppbevaringen er begrunnet med gjeldende krav til oppbevaring av regnskapsdokumentasjon, og er også nødvendig for å ivareta kundens interesser i forbindelse med mulige reklamasjoner og andre etterspill forbundet med kundeforholdet, samt behovet for å ha tilgang til historikk rundt kontakter og leveranser ved forespørsel fra kunden.

Vi sletter alle opplysninger tilknyttet kundeforhold når kundeforholdet anses avsluttet. Vi anser et kundeforhold som avsluttet 3 år etter siste leveranse til kunden er gjennomført, med mindre annen etterfølgende kontakt tilsier at kundeforholdet fortsatt anses for å bestå.

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke, så lenge dette ikke er i konflikt med gjeldende lovverk for oppbevaring av særskilte personopplysninger.

Opplysninger som vi etter bokføringsloven er forpliktet til å oppbevare i minst 5 år, vil bli slettet når kravet til oppbevaring er utløpt. Vi sikrer personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangskontroll.

6. Tredjeparter og utlevering av opplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering, eller grunnlag for en anmeldelse til Politiet eller en sivilrettslig prosess. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg, en situasjon hvor du er vitne til en uønsket hendelse, dokumentasjon på truende atferd, hærverk eller sabotasje eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Utover tredjeparter som er dekket her i denne erklæringen, vil vi aldri selge eller utlevere personopplysningene dine til tredjepart/utenforstående. Tredjepart har heller ikke rettigheter til innsyn i eller mulighet til å benytte dine opplysninger til andre formål enn det som er beskrevet ovenfor, og det er dekket av våre databehandleravtaler med underleverandørene/tredjepartene.

Ved besøk på nettsiden vår

Vi bruker cookies for å gi innhold og annonser et personlig preg, for å analysere trafikken vår og for å levere sosiale medie-funksjoner. Vi deler derfor informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med våre samarbeidspartnere innen sosiale medier, annonsering og analysearbeid. Våre partnere vil kombinere den informasjonen med annen informasjon som du har gjort tilgjengelig for dem, eller de har samlet inn gjennom bruk av tjenestene deres.

Tredjepartsleverandører vi samarbeider med inkluderer:

Som mottaker av nyhetsbrev

Vi benytter SalesForce, Microsoft og Hubspot for administrasjon og utsendelse av nyhetsbrev. Dine kontaktdata vil dermed bli lagret i deres databaser.

For en utfyllende beskrivelse av hvordan SalesForce behandler persondata, les personvernerklæringen deres her: SalesForce

Administrasjon og håndtering av betalinger

Vi benytter Payex for administrasjon og utsendelse av faktura, samt håndtering av betalinger. Dine kontaktdata vil dermed bli lagret i deres databaser. For en utfyllende beskrivelse av hvordan Payex behandler persondata, les personvernerklæringen deres her: Payex

Overføring til andre land

Flere av de systemene vi benytter fra tredjepartsleverandører baserer seg på lagring av data utenfor EU/EØS, primært i USA. Vi er klar over utfordringene med å etterleve europeisk regelverk (GDPR) når data er fysisk lagret i andre land, og spesielt følgene av Schrems II dommen. Vi bestreber oss på å ta i bruk eller bytte til systemer og leverandører som lagrer data innenfor EØS eller i godkjente tredjeland, men må anerkjenne at dette i mange tilfeller er praktisk eller økonomisk vanskelig, særlig tatt i betraktning kostnaden ved å skifte leverandør. Risikoen ved lagring av data i andre land knytter seg til uvisshet om informasjonssikkerheten, muligheten for andre lands myndigheter til å kreve innsyn i datamaterialet, og begrenset mulighet for deg til å hevde dine rettigheter. Vi vurderer det slik at de systemer vi benytter som lagrer data i andre land i liten grad inneholder personopplysninger som vil ha interesse eller verdi for myndigheter eller andre aktører, og at risikoen for krenkelse av ditt personvern er begrenset.

8. Automatisert behandling, f.eks. profilering

Det vil ikke bli foretatt automatisert behandling, herunder profilering, basert på dine personopplysninger som har rettsvirkninger eller som i betydelig grad påvirker de som personopplysninger gjelder.

9. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt i denne personvernerklæringen. Har vi dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på vesentlige endringer. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på våre nettsider.

Production environment