Konsernsider

Elektronisk faktura

Aneo gruppen med tilhørende selskap og Midgard Vind Holding med tilhørende selskaper ønsker å motta alle leverandørfakturaer elektronisk.

Våre rutiner og fakturaadresser

  • Alle fakturaer bes sendt elektronisk som e-faktura, fortrinnsvis i EHF-format. Vi benytter Pagero som tjenesteleverandør i Aneo-gruppen. Midgardgruppen benytter i tillegg Peppol. Vi kan motta e-faktura via Aksesspunkt/PEPPOL/Pagero eller via annen e-fakturaoperatør.
  • Hvis du ikke tidligere har sendt elektronisk faktura fra ditt faktureringssystem, anbefaler vi at du tar kontakt med leverandøren av ditt system og spør om de har Elektronisk Handelsformat (EHF) og kan sende EHF-dokumenter. Organisasjonsnummer
  • Hvis ditt økonomisystem ikke kan produsere faktura i EHF-format eller på annen måte sende faktura elektronisk via en e-fakturaoperatør, kan du sende faktura i PDF-format.
  • Bare fakturaer og kreditnotaer skal sendes til vårt faktureringssystem.

Våre fakturaadresser

Aneo AS 828987712 invoice.828987712@kollektor.no
Aneo Build AS 923 833 544 invoice.923833544@kollektor.no
Aneo Eiendom Hitra AS 929455789 invoice.929455789@kollektor.no
Aneo Energy AS 919627603 invoice.919627603@kollektor.no
Aneo Fosen Vind Holding AS 915229557 invoice.915229557@kollektor.no
Aneo Holding AS 929048776 invoice.929048776@kollektor.no
Aneo Hydrogen AS 928977277 invoice.928977277@kollektor.no
Aneo Industry AS 929231 414 invoice.929231414@mottak.frisikt.no
Aneo Mobility AS 822191622 invoice.6557@kollektor.no  
Aneo Production Holding AS 929455754 invoice.929455754@kollektor.no
Aneo Real Estate AS 929229711 invoice.929229711@mottak.frisikt.no
Aneo Renewables Holding AS 829455722 invoice.829455722@kollektor.no
Aneo Renewables Sweden AB 559383-5779 691841306395527@voucher.24sevenoffice.com
Aneo Retail AS 992244224 invoice.992244224@mottak.frisikt.no
Aneo Retail International AS 927984881 invoice.992244224@mottak.frisikt.no
Aneo Retail Sweden AB 559341-1944 691841306395527@voucher.24sevenoffice.com
Aneo Roan Vind Holding AS 926404601 invoice.926404601@kollektor.no 
Aneo Vind AS 921186002 invoice.6584@kollektor.no
Energibygget AS 991767827 invoice.991767827@kollektor.no 
Roan Vind DA 925736619 invoice.925736619@kollektor.no 
Terminalveien 7 Berkåk AS 921961774 invoice.6583@kollektor.no  
Midgard Vind Holding AS 821186242 invoice.6585@kollektor.no 
Midgard Vind AS 921894066 invoice.6586@kollektor.no
Stokkfjellet AS 921894295 invoice.6588@kollektor.no 
Sørmarkfjellet AS 921886241 invoice.6589@kollektor.no 
Frøya Vind AS 921886098 invoice.6592@kollektor.no
Ytre Vikna 1 AS 921886292 invoice.6593@kollektor.no  
Hundhammerfjellet AS 921891628 invoice.6594@kollektor.no 
Production environment