Konsernsider

Fra TrønderEnergi og Ohmia til Aneo

Fra lokal kraftleverandør til nordisk fornybarkonsern.

Vi fortsetter oppdraget vårt med å sikre tilgang på fornybar energi, og muliggjøre omlegging fra fossile til fornybare løsninger.

Siden etableringen i 1950 har TrønderEnergi vært en pådriver i norsk kraftbransje. I dag er vi det eneste kraftselskapet i Norge med større produksjon av ny kraft enn vannkraft.

Med lanseringen av Aneo tar vi neste store steg. TrønderEnergi går sammen med HitecVision og etablerer en helt ny type fornybarkonsern. Selskapet skal ha hovedkontor i Trondheim og aktivitet i hele Norden.

Med dette får vi økt gjennomføringskraft, investeringskraft og innovasjonskraft, og samtidig legger vi til rette for nye og ambisiøse kundeløsninger innen elektrifisering og energieffektivisering.

Nordisk energiomstilling krever gjennomføringskraft

Aneo skal satse stort innenfor fornybar energi-produksjon, elektrifisering og energieffektivisering.

Vårt mål er å være en pådriver for det grønne skiftet med vilje og investeringskraft til å utvikle nye grønne verdikjeder. Vi tror det er nødvendig å tenke nytt for å løse de store utfordringene vi står overfor.

Fornybar energi har aldri vært viktigere

Det haster å sette fart på det grønne skiftet. Det trengs en Pionér som ser ting fra et annet perspektiv. En Pionér med innovasjonskraft til å tenke nytt for kunder, og stort for samfunnet.

Vannkraften kan vi takke tidligere generasjoner for. Arvesølvet må vi fortsette å forvalte, men det er ikke nok. Skal vi lykkes med det grønne skiftet må vi være modige nok til å satse på ny kraft. Her og nå, ikke en gang i fremtiden.

Norge, Norden og Europa trenger mer fornybar energi - raskt. Vi har kraften og motet til å satse på løsninger som faktisk funker. Vindkraft, vannkraft og innovative nye energiløsninger som gjør ting enkelt for kundene og bidrar til raskere elektrifisering

Vi må ha gjennomføringskraft til å sette i gang og få det gjort. Vi må ha innovasjonskraft til å finne bærekraftige løsninger for kundene og samfunnet.

I Aneo tror vi på kraften i mennesker som jobber sammen for å løse utfordringer. Sammen har vi kraft til endring. Sammen er vi Aneo.

Production environment