Konsernsider

Finansiell informasjon

Har du spørsmål om finansiell informasjon og offentlige dokumenter fra Aneo-konsernet, kan du ta kontakt med visekonsernsjef og finansdirektør.

Kontakt Olav Sem Austmo

Aneo legger frem resultatene fra sitt første hele driftsår 

Publisert 5.7.24

 

I 2022 inngikk TrønderEnergi og HitecVision et partnerskap og etablerte fornybarselskapet Aneo, som nå legger frem tallene for vårt hele første driftsår. 

Regnskapet preges av at selskapet er i en oppbyggingsfase med tunge investeringer og organisasjonsbygging for å innfri på målene om å være en viktig bidragsyter i samfunnets energiomstilling. Nettoresultatet ble 34,8 MNOK med en omsetning på 930 MNOK.

Regnskapet preges av at selskapet er i en oppbyggingsfase med tunge investeringer og organisasjonsbygging for å bidra til energiomstillingen i Norden. Det gir et negativt underliggende driftsresultat for året, grunnet plattformen som er bygget for lønnsom vekst fremover.   

— Jeg er helt overbevist om at den kraftfulle og viktige energiomstillingen vi skal få til som samfunn gjøres gjennom en modell som vi byggeri Aneo, nemlig en bærekraftig omstilling som også lønner seg for å sikre videre investeringer og innsats på området,

sier konsernsjef Gunnar Hovland i forbindelse med årsresultatet som også berømmer både ansatte og eiere:

— Jeg til takke den dyktige gjengen ansatte som går på jobb hver dag for å bidra i det viktige samfunnsoppdraget vårt, for å ikke glemme eierne som har et langsiktig og ambisiøst syn på hva vi skal få til. De prosjektene og initiativene vi er i gang med nå vil bidra til både lønnsomhet og reduserte utslipp i årene som kommer.

Årsrapport 2023

 

Tidligere årsrapporter: 

Årsrapport 2022

 

Production environment