Konsernsider

Finansiell informasjon

Har du spørsmål til finansiell informasjon og offentlige dokumenter fra Aneo-konsernet, kan du ta kontakt med visekonsernsjef og finansdirektør, Olav Sem Austmo.

Kontakt Olav Sem Austmo

Production environment