Konsernsider

Energiforvaltning

Energisystemene blir mer og mer komplekse. I Aneo bruker vi dette som en mulighet til å skape en fremtid hvor vi, våre kunder og samfunnet rundt oss får mer ut av hver eneste kWh. Med Aneo får du en trygg og fremtidsrettet energiforvaltningspartner som kjenner Norden.

Sammen får vi mer ut av kraften din.

Våre energiforvaltningstjenester

Full kontroll 24/7

Døgnbemannet overvåkning og kontroll av produksjonsanlegg innen vindkraft, vannkraft, solkraft og batteri er viktig for å sikre optimal utnyttelse av energiressursene. Med denne oversikten kan vi agere raskt ved hendelser på dine anlegg, og håndtere endringer i markedene.

Omsetting av kraft

Vi omsetter kraft i flere markeder over hele Norden. Vi tilbyr markedstilgang, prognosering, optimalisering, balansehåndtering og omsetning av kraft, slik at du får sikker og solid avkastning på din produksjon.

Grønne løsninger

Forutsigbar inntjening er stadig viktigere i markeder med store prisvariasjoner. Vi kan tilby kjøp og salg av kraft, opprinnelsesgarantier og elsertifikater til avtalt pris og varighet.

Med arven fra TrønderEnergi og teknologien fra Aneo leverer vi energitjenester som maksimerer verdiskapningen fra din kraft. Vi er selv både investor og eier av fornybar energi, og forstår hva som skal til for å gjøre din hverdag enkel. 

For å møte framtiden har vi bygget et stort internt AI-miljø og investert i en av Europas mest moderne driftssentraler. Gjennom systematisk FoU-arbeid jobber vi med å forstå og skape fremtiden lenge før den treffer deg som kunde. Bli med oss på reisen for å realisere fornybarsamfunnet.

Kontakt oss

Ragnhild Remmen Bull
Avdelingsleder
Hilde Landsem
Konserndirektør Energiforvaltning
Production environment