Konsernsider

Offisiell åpning av Henja solpark i Sverige

Fornybarkonsernet Aneo og utviklerselskapet Sunna Group arrangerte offisiell åpning av solparken Henja i Gislaved for publikum 11. juni. Fra venstre: Linnéa Johansson og Marcus Qviberg fra Sunna Group og Idunn Finnanger fra Aneo. Foto: Cutback Studio

Aneo og Sunna Group inviterte 11. juni til offisiell åpning av en av Sveriges største bakkemonterte solparker.

Henja solpark startet kraftproduksjon i mars, men den offisielle åpningen fant sted i Gislaved i Sverige 11. juni. Med lokalbefolkning og bransjefolk til stede ble parken erklært åpnet av Aneo og Sunna Group ved strømsetting. Solparken er blant Sveriges største bakkemonterte solkraftverk, og er utviklet og bygget i samarbeid med det svenske utviklerselskapet Sunna Group, hvor Aneo gikk inn på eiersiden i september 2022.

Gode rammevilkår for rask utbygging av solkraft i Sverige

Aneo har investert rundt 100 millioner kroner i sin første storskala solpark i Sverige.

– Vi har realisert dette prosjektet på rekordtid. Fra prosjektutviklingen startet til idriftsettelse av parken har det gått kun to år, takket være våre dyktige partnere i Sunna Group og en svært tidseffektiv prosess for konsesjon og nettilknytning. Nå håper vi å se samme utvikling i Norge, hvor behovet for ny fornybar kraftproduksjon er tilsvarende høyt som i Sverige, sier konserndirektør for fornybar portefølje og vekst i Aneo, Kari Skeidsvoll Moe.

Solparken sto ferdig tidligere i vår, og produserer strøm tilsvarende over 3000 husstander. Foto: Cutback Studio.

Fri ferdsel for publikum

Henja solpark er den største solparken i Sverige uten inngjerding. Konserndirektør Kari Skeidsvoll Moe skryter av utbygger Sunna Group, og mener Henja er et godt eksempel på skånsom utbygging av fornybar kraft – blant annet fordi parken er lagt til et brannskadet område.

– I Aneo jobber vi målrettet for en mest mulig skånsom utbygging av ny fornybar kraftproduksjon. I Gislaved vil naturlig revegetering følges i årene framover, som vil gi nyttig kunnskap for videre utvikling av solkraft. I tillegg er solcellene montert uten inngjerding, som gjør solparken åpen for ferdsel for både dyr og mennesker.

I underkant av 200 personer tok turen innom åpningen av solparken. Foto: Cutback Studio.

Fakta om Henja solpark

Lokasjon: Gislaved, Jönköpings län (SE3)

Størrelse: 15,5 MWp installert effekt. Ca. 300 mål, 7. største solpark i Sverige.

Antall paneler: Ca. 23.000 stk.

Årlig estimert produksjon: 15 000 000 KWh (tilsvarer årsforbruket til mer enn 3000 husstander)

Byggestart: Juni 2023

Driftsettelse: Mars 2024

Investering: Ca. 100 millioner SEK

Om Aneo
Aneo er et nordisk fornybarkonsern med hovedkontor i Trondheim, med energiselskapet TrønderEnergi og investeringsfondet HitecVision som eiere. Aneo ble etablert høsten 2022, og skal bidra til kraftutbygging, elektrifisering og energieffektivisering – slik at den nødvendige energiomstillingen blir lønnsom for konsernets kunder, eiere og samfunnet. Les mer på www.aneogroup.com.

Om Sunna Group
Sunna Group ble stiftet i juni 2021, med ambisjon om å øke mengden solenergi i energisystemet ved å utvikle, eie og forvalte storskala solkraft i Norden. Sunna øker tilgangen til grønn, lokalprodusert solenergi, noe som muliggjør raskere regional etablering og utvidelse av selskaper, samt støtte til elektrifisering av samfunnet. Sunna har som mål å bygge 500 MW innen 2025 – noe som tilsvarer omtrent halvparten av Sveriges største vannkraftverk – og 1 GW skal være i produksjon innen 2030. Les mer på www.sunnagroup.com.

Production environment