Konsernsider

Lærling i Aneo

Har du lyst til å gå på jobb for framtida?

Aneo satser stort innenfor fornybar energiproduksjon, elektrifisering og energieffektivisering i Norden. Vi jobber for økt tilgang på fornybar energi, og mener det er nødvendig å tenke nytt for å løse de store utfordringene vi står overfor. Som lærling i Aneo får DU bidra.

Gjennom din læretid hos oss får du ta del i en spennende arbeidshverdag i et selskap i stor utvikling og vekst. Du får jobbe med bærekraft i praksis ute på våre anlegg, bli kjent med en spennede bransje og ny teknologi, og du får gå på jobb sammen med dedikerte og dyktige ansatte og veiledere.

Vi satser på din utvikling som lærling. I arbeidspraksisen som lærling får du ta del i arbeidet gjennom praktisk opplæring og etter hvert få mer ansvar for arbeidsoppgavene. Du får også ta del i et mangfoldig arbeidsmiljø, med en kultur som er trygg og støttende, men som også utfordrer. På jobb i Aneo støtter vi hverandre, er nysgjerrige og deler for å bli bedre sammen. 

Aneo er godkjent lærebedrift for energioperatørfaget og kontorfaget.

Nysgjerrig på hvordan arbeidshverdagen er for en vindkrafttekniker? Se video under, eller les mer her

Lær mer om lærlingeordningen og yrkesfaglige utdanningsløp på vilbli.no.

 

Nysgjerrig på energioperatørlinjen? Les mer her.

Id
0
IsReadOnly
IsModified
Se hvordan arbeidshverdagen er for en vindkrafttekniker
0:00
Production environment