Konsernsider

Studenter

Som student har du mulighet til å ha sommerjobb og deltidsjobb i Aneo, og å skrive bachelor eller masteroppgave i samarbeid med oss. Vår erfaring er at unge mennesker gir oss nye perspektiver, energi og innsikt. Vi ser det derfor som en vinn-vinn situasjon å samarbeide med studenter.

Det er en del av vårt samfunnsoppdrag å gi unge mennesker en mulighet til å skaffe seg konkret arbeidserfaring innenfor det grønne skiftet, samtidig som vi ser det som en viktig del av å være åpen, modig og ansvarlig i en lærende organisasjon.

Sommerstudent

Hva kan du forvente som sommerstudent hos oss?

Vårt sommerprogram går over 6 uker med 3 ukers felles obligatorisk ferie i programmet. Oppstart er vanligvis i midten av juni, med avlutning midt i august.

I denne perioden vil du som student jobbe med prosjektoppgaver som konsernet ønsker fokus på, enten alene, eller sammen i grupper. I tillegg vil du være tilknyttet et felles faglig og sosialt program. Du vil få tildelt en mentor/prosjektleder som skal bistå deg i prosjektoppgaven.

Hvem er du?

Du er under utdanning og tilfredsstiller krav i utlysningene. Du er ÅPEN, deler din kunnskap, og hjelper frem nye ideer. Du ønsker å utvikle deg selv, samtidig som du bidrar til vår felles utvikling og organisasjonens læring. Du er MODIG og tør å ta nye utfordringer. Du er opptatt av å prøve, feile og lære, og deler innsikten med din kolleger. Du er ANSVARLIG og holder det du lover. Du tar deg tid til å lytte, og er opptatt av et godt og nyskapende arbeidsmiljø.

Se ledige stillinger her!

Bachelor- og masteroppgave

Å skrive bachelor eller masteroppgave sammen med Aneo gir en unik mulighet til å ta fatt på og undersøke dagsaktuelle problemer kraftbransjen jobber med.

Har du en ide til en oppgave eller bare er interessert i å skrive en oppgave med oss? Ta kontakt! 

Skriv studentoppgave hos oss!

Samarbeid

Aneo har mange ulike samarbeid og partnere som gir oss tilgang på nye tanker og muligheter

  • SPARK* - NTNU
  • AI Lab
  • 6AM
  • NTNU Entreprenørskole
  • Renergy
  • EIP
  • Klimapartner
  • Ada - NTNU (fra 2023)
Production environment