Konsernsider

Arbeid nær høyspentanlegg

Arbeid i nærhet til elektriske høyspenningsanlegg kan medføre fare dersom det ikke gjøres på rett måte. Skal du bruke kranbil, sette opp stillas, grave i bakken, felle trær eller bruke andre maskiner i nærheten av våre høyspentanlegg, så må du vite dette før du går i gang.

Alt arbeid nærmere enn 30 meter skal varsles til oss.

Ansvar for å skaffe nødvendig informasjon om anlegget hviler på entreprenør/ansvarlig for arbeid.

Varsle oss i god tid ved å sende inn skjema under.

Dokumenter:

Arbeid nær høyspentanlegg - varsling

Forhåndsmelding for arbeid nær høyspentanlegg som eies av TrønderEnergi Kraft AS eller TrønderEnergi Vind AS.

* Påkrevde felt
Production environment