Konsernsider

Aneo åpner kontor i Stockholm: Vil bli store på elbillading i Sverige

Sjef for Aneo Mobility i Sverige, Margareta Törnblad og salgssjef i Sverige, Simon Ahlin (til høyre), er alt igang. I midten sjef for Aneo Mobility i Norge, Stephan Juhl Nielsen. Bildet er tatt utenfor Aneo-kontoret i Stockholm.

Norges største og raskest voksende leverandør av elbillading til borettslag og sameier, Aneo, går inn og etablerer seg i Sverige.

Elbilbølgen slår over Sverige og nå går Aneo inn i det svenske markedet og tilbyr lading som en tjeneste til svenske borettslag og sameier, som man har gjort i Norge, hvor Aneo er største aktør innen ladetjenester til borettslag og sameier. Siden selskapet ble stiftet for fire år siden har Aneo Mobility signert avtaler med 800 boligselskaper og har i dag 80.000 ladestasjoner i Norge som enten er bygd, eller under planlegging.
Aneo tar nå med seg det suksessfylte ladekonseptet over kjølen, og etablerer Aneo Mobility Sverige, som vil få hovedkontor i Stockholm.
– Elbiler er på full fart inn på det svenske markedet og Aneo har ambisjoner om å være førstevalget for borettslag og sameier, også her i Sverige. Derfor bygger vi nå opp en virksomhet i Stockholm, hvor vi vil ha en rekke nye medarbeidere på plass i løpet av året, sier sjef for Aneo Mobility Norge, Stephan Juhl Nielsen.

Lading som tjeneste
Aneo Mobility har hatt stor suksess med sin forretningsmodell i Norge, og Juhl Nielsen mener at tiden nå er moden for å ta konseptet videre inn i det svenske markedet.
– Bilparken i Sverige står foran storstilt elektrifisering de neste årene og Aneo er klar til å bidra med det vi kan, nemlig å tilby elbillading som en tjeneste for svenske kunder. Kort fortalt går konseptet ut på at kunden betaler en fast månedlig pris for å lade bilen sin, basert på kundens behov. Aneo tar kostnad og ansvar for alt, for eksempel rundt installasjon, drift og vedlikehold av anlegget. Vårt konsept er at vi tilbyr lading som en tjeneste til både borettslag og beboerne, sier Juhl Nielsen.

Starter i de store byene
Med sine rundt 10 millioner innbyggere er Sverige det største landet i Norden. Sverige ligger en del etter Norge i elbilandel, men andelen ladbare kjøretøy som i dag utgjør cirka 10 prosent av alle personbiler, øker raskt. I 2030 viser prognosene at andelen ladbare kjøretøy i Sverige har økt til 40 prosent.
I urbane strøk er andelen elbiler høyere enn i resten av landet, og i Stockholm forventes andelen ladebare biler å være på 49 prosenti 2030. Andelen borettslag og sameier er også vesentlig høyere. I Sverige, enn i Norge.
– Vi vil være tilstede der veksten og behovet for elbillading er størst og vil i første omgang fokusere på byene Stockholm, Gøteborg, Malmö, samt områdene rundt, sier nyansatt sjef for Aneo Mobility i Sverige, Margareta Törnblad.
Ved å velge elbillading som tjeneste er det enkelt for alle borettslag og sameier å tilby sine beboere lading, uten at borettslaget eller sameier selv må investere i etablering og drift. Man slipper også teknologirisikoen.
- Tjenestekonseptet har fungert veldig bra i Norge og det skal bli spennende å tilby også borettslag i Sverige samme mulighet, fortsetter Törnblad.

Mer fornybar energi
Aneo er allerede etablert i Sverige, gjennom å eie to vindparker i Grimsås og Brännliden, som ble kjøpt i vinter. Sammen med Sunnagruppen utvikler Aneo nå en storstilt solcellepark utenfor Gislaved i Jönköpings län. Anlegget forventes å produsere strøm i siste halvdel av 2023.
– Når vi er med på elektrifisering i Sverige, er det naturlig at vi også bidrar med fornybar energiproduksjon for å møte det økende behovet for tilgang på ren energi, sier Stephan Juhl Nielsen.

Om Aneo
TrønderEnergi har siden oppstarten i 1950 vært en pådriver innen norsk kraftindustri og er i dag det eneste kraftselskapet i Norge med større produksjon av ny kraft enn vannkraft.

Aneo ble etablert i 2022 og eies av TrønderEnergi og HitecVision.
Visjonen bak etableringen var å skape en helt ny type fornybar energikonsern med sterk gjennomføringskraft, investeringskraft og innovasjonskraft, som tilbyr nye og ambisiøse kundeløsninger innen elektrifisering og energieffektivisering.

Aneos mål er å være en pådriver for energiomstillingen som må til.
Aneo har stor vilje og kraft til å utvikle nye grønne verdikjeder. Vi mener det er nødvendig å tenke i nye baner for å løse de store utfordringene verden står overfor.

Production environment