Konsernsider

Aneo blir fullserviceoperatør for flere vindparker

Aneo overtar fullserviceansvaret for Roan vindpark, og planlegger for ytterligere fullserviceansvar ved flere vindparker i løpet av 2024/2025. Bilde av Roan vindpark i Åfjord kommune. Foto: Aneo.

Aneo Vind overtok i februar fullserviceansvaret for Roan vindpark fra Vestas. I løpet av 2024/2025 blir de fullserviceoperatør for flere av parkene i Midgard-porteføljen.

Overtakelsen som fullserviceoperatør i Roan vindpark markerer starten på implementeringen av en større strategi om å bli en komplett fullserviceoperatør for vindparker.

– Nå gjør vi som vi har sagt, og overtar leveranser av de aller fleste tekniske tjenester til vindkraftverket på Roan. Jeg er glad for at teknikerne våre har vist at vi var klare til denne jobben. Vi er trygge på at dette vil styrke vår rolle som industrielt vekstselskap, sier konsernsjef i Aneo, Gunnar Hovland.

Bygger et sterkt fagmiljø for lønnsom vekst

De ansatte på Roan vindpark overtok ansvaret fra Vestas 8. februar, etter flere år med forberedelser. Arbeid og tilpasninger lokalt på Roan er gjort med god støtte fra ingeniørmiljøet ved Aneo sitt hovedkontor i Trondheim.

– Med dette sikrer vi lokal tilstedeværelse av kompetente teknikere i vindparkene, og sammen med dyktige ingeniører gir det oss en mulighet til å oppnå en hurtigere respons i beredskapssituasjoner og ved håndtering av tekniske feil, som igjen vil bidra til å styrke både omdømme og verdiskaping. De første ukene har vi brukt på å teste driften, og vi ser at dette fungerer godt, sier Børre Sivertsvoll, leder i enhet drift fornybar i Aneo.

Aneo mener de også styrker eget konkurransefortrinn når de nå tar over driften av vindparken.

– Vi styrker nå vårt konkurransefortrinn som leverandør av tjenester til vindkraftverk ved at vi kan bygge et enda sterkere fag- og driftsmiljø. Dette vil også være med på å gi oss et godt grunnlag for lønnsom vekst – både i Trøndelag og i Skandinavia for øvrig, sier Gunnar Hovland.

Overtar driften av flere vindkraftverk

I tillegg til overtakelsen i Roan, vil Aneo i løpet av 2024/2025 også overta fullservicavtalene fra Vestas for andre vindkraftverk i Midgard-porteføljen. Frøya vindkraftverk på Frøya og Hundhammerfjellet vindpark i Nærøysund er de neste parkene fornybarkonsernet overtar fullserviceansvaret for.

– Vi vet at lokal tilstedeværelse er verdsatt av andre aktører, både industrielle og finansielle partnere, men også av vertskommunene våre, avslutter Hovland.

Production environment