Konsernsider

Aneo bygger storskala solpark i Sverige

Aneo investerer rundt 100 millioner kroner i det som vil bli en av Sveriges største solparker.

Konstituert konsernsjef Olav Sem Austmo og konserndirektør for vekst fornybar i Aneo, Kari Skeidsvoll Moe, har gjort sin første investering i storskala solkraftverk i Sverige.

Aneo investerer rundt 100 millioner kroner i det som vil bli en av Sveriges største solparker.

Investeringen i solparken utenfor Gislaved i Jönköpings län blir det første storskala solkraftverket i Aneos portefølje. Anlegget skal etter planen stå ferdig og produsere strøm i siste halvdel av 2023. Prosjektet er utviklet av Sunna Group, hvor Aneo gikk inn på eiersiden i september ifjor.
— Vi er godt fornøyd med å realisere vårt første storskala solkraftprosjekt i Sverige allerede et halvt år etter investeringen vår i Sunna Group. Aneo har som mål å bygge ut opp mot 2 TWh solkraft innen 2030. Dette tilsvarer det årlige strømforbruket til cirka 125.000 norske husstander. Sverige er et svært sentralt satsingsområde for oss, sier konstituert konsernsjef Olav Sem Austmo i Aneo.

Skånsom utbygging
Solparken bygges på et areal på 270 mål, tilsvarende cirka 45 fotballbaner, i prisområde SE3 i Sverige. Parken vil anlegges i et skogsområde som er skadet etter brann. Anlegget vil ha vil ha en installert effekt på 15 megawatt (MW), og en årlig produksjon på 15 gigawatt-timer (GWh). Dette tilsvarer årsforbruket til over 3.000 husstander.
— Området er svært godt egnet for en solpark, uten nevneverdige naturinngrep. Solparker av denne størrelsen er arealkrevende, og vi ønsker en mest mulig skånsom utbygging av ny fornybar kraftproduksjon. Vi ser det som positivt å kunne utnytte en brannskadet skogseiendom til solkraftproduksjon, sier Aneos konserndirektør for vekst fornybar, Kari Skeidsvoll Moe.

Bærekraftig samarbeid
Aneo kjøpte i september i fjor 23 prosent av aksjene i det svenske utviklerselskapet Sunna Group. Den nye solparken ved Gislaved er Sunna Groups første byggeklare prosjekt.
— Vi er svært glade for at finansieringen av vår første solpark er sikret. Dette prosjektet er et viktig skritt videre i arbeidet med å redusere avhengigheten av fossile energikilder og bidra til en mer bærekraftig framtid. Vi er takknemlige for støtten og tilliten fra Aneo, og ser fram til både å starte byggingen av denne parken, men også til å fortsette å utvikle flere prosjekter sammen fremover, sier Marcus Qviberg, administrerende direktør i Sunna Group.

Vil bygge ut mer sol- og vindkraft
Prosjektet i Sverige vil bidra til verdifull kompetanseutvikling i Aneo, mener Skeidsvoll Moe.
— Vårt prosjektutviklingsmiljø innen solenergi er godt i gang med utvikling av nye solparker, også i Norge. Allerede til neste år forventer vi å ha godkjenning til å starte bygging av de første solparkene på norsk side. Erfaringene vi tar med oss fra vårt første prosjekt i Sverige blir gull verd i så måte.

Aneo kjøpte i januar i år Grimsås og Brännliden vindparker i Sverige. Kjøpet representerer en økning på nær 30 prosents av Aneos eierskap i vindkraftproduksjon, og var et viktig første steg i etableringen av Aneo som fullintegrert fornybaraktør i Sverige. Nøyaktig to måneder senere er investeringen i den første solparken et faktum.

Fakta om prosjektet

  • Areal: 270 mål
  • Installert effekt: 15 MW
  • Normalproduksjon: 15 GWh (tilsvarer forbruket til over 3000 husstander)
  • Lokasjon: Gislaved, Jönköpings län (Sverige)
  • Byggestart: Våren 2023
  • Igangsettelse: 3. kvartal 2023

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsdirektør i Aneo, Stig Tore Laugen.
Telefon: +47 916 00 217 / Epost: stig.tore.laugen@aneo.com
Administrerende direktør (VD) i Sunna Group, Marcus Qviberg
Telefon: 073-317 38 76 / Epost: marcus@sunnagroup.com


Om Sunna Group:
Sunna Group ble stiftet i juni 2021 med ambisjon om å øke mengden solenergi i energisystemet ved å utvikle, eie og forvalte storskala solkraft i Norden. Sammen med langsiktige kapitalpartnere er Sunna en bærekraftig aktør i det svenske energimarkedet. Sunna øker tilgangen til grønn, lokalprodusert solenergi, noe som muliggjør raskere regional etablering og utvidelse av selskaper, samt støtte til elektrifisering av samfunnet. Sunna har som mål å bygge 500 MW innen 2025 – noe som tilsvarer omtrent halvparten av Sveriges største vannkraftverk – og 1 GW skal være i produksjon innen 2030. www.sunnagroup.com

Om Aneo:
Aneo er et nytt, nordisk fornybarkonsern med hovedkontor i Trondheim, med energiselskapet TrønderEnergi og investeringsfondet HitecVision som eiere. Aneo ble etablert høsten 2022 og skal bidra til kraftutbygging, elektrifisering og energieffektivisering slik at den nødvendige energiomstillingen blir lønnsom for konsernets kunder, eiere og samfunnet. www.aneo.com

Production environment