Konsernsider

Aneo deltar i bud på Biokraft International

I Norge består Biokrafts virksomhet av en det storskala biogassanlegget i Skogn utenfor Trondheim. Anlegget er et av verdens største for integrert produksjon av flytende biogass.

18. desember offentliggjorde Aneo, St1 og HitecVision intensjon om å konsolidere sine eierskap i Biokraft International gjennom opprettelsen av selskapet 1Vision Biogas. Svenske myndigheter har denne uken godkjent at 1Vision kan beholde majoritetseierskap i Biokraft International. 1Vision Biogas eier i dag ca. 55 prosent av aksjene, og annonserte i dag et bud på de resterende aksjene i selskapet.


Biokraft er et nordisk, grønt teknologiselskap som produserer bioenergi og plantenæring ved å resirkulere organisk avfall og restprodukter i storskala bioraffinerier. Biokraft bygger, eier og driver storskala biogassanlegg, og har i dag anlegg i Sverige, Sør-Korea og Norge, herunder på Skogn i Trøndelag.

Gjennom eierskapet i Biokraft International er Aneos mål å bidra til at Biokraft kan nå sine vekstmål og til en mer lønnsom energiomstilling i hele Norden.

– Vi har utviklet Biokraft siden 2010, og har vesentlig bidratt til å industrialisere flytende biogass i Norge og Sverige. Dette er industriutvikling vi er veldig stolte av, og som monner mye for klimaet med en årlig forventet reduksjon av CO2-ekvivalenter på 170 000 tonn fra 2024 fra Biokraft. Vi ser at dette krever store investeringer i nye produksjonsanlegg for biogass. Med Hitecvision og ST1 som partnere kan og vil vi realisere våre målsettinger, sier Håkon Welde, ansvarlig for eierforvaltning i Aneo.

1Vision Biogas eies 50 prosent av St1 Nordic Oy ("St1") og 50 prosent av Daytona Holdco AS, det felles holdingselskapet til Aneo og HV Daytona. HV Daytona er fullstendig eid av HitecVision New Energy Fund AS, en fond forvaltet av HitecVision.

Production environment