Konsernsider

Aneo endrer organisering og ledelse i nedstrømssatsingen

Målet med alle Aneos aktiviteter er å bidra til bærekraftig energiomstilling i Norden.

– Skal vi klare det må vi produsere mer strøm, vi må erstatte fossil energi og vi må bruke energien mer effektivt. Samtidig må vi også drive lønnsomt. Energiomstillingen må rett og slett være lønnsom for våre kunder, samfunnet og oss, ellers skjer det ikke. Vi må derfor organisere virksomheten på en slik måte at dette støtter opp om denne doble målsetningen på en mest mulig effektiv måte. Det vil si at vi bruker våre ressurser til å sikre størst mulig reduserte klimagassutslipp, men også med en fornuftig avkastning til våre eiere, uttaler konsernsjef (konst.) Olav Sem Austmo.

Frem til i dag har Aneo bygget fem nedstrøms produktområder som i sum har hatt betydelig vekst i omsetning. Områdene har tatt viktige posisjoner i markeder som har stort potensial til å bidra til nordisk energiomstilling, men også til verdiskaping for konsernet. Strategiprosessen i konsernet har vist at våre produktområder nedstrøms trenger fleksibilitet og vekstkapital for å realisere mulighetene, og sikre sunn vekst i hvert enkelt område. Vi er trygge på at en ny organisering vil støtte opp om våre ambisjoner innen elektrifisering og energieffektivisering i Norden.

Et resultat av endringene er at enhet for Marked og elektrifisering i Aneo oppløses.

Dette medfører at nåværende konserndirektør Tarje Holskil forlater konsernet.

– Tarje har gjort en imponerende jobb med å etablere og løfte omsetningen innen flere av våre markedsområder nedstrøms, og bidratt til at vi har kunnet ta store markedsposisjoner på felt som vil bli viktige for verdiskapingen i selskapet i årene fremover, sier Austmo.

Holskil vil etter avtale med konsernsjef bistå til en god overlevering av kompetanse og sikker overgang til ny organisasjon er fullt oppe og går.

Production environment