Konsernsider

Aneo har åpnet kontor i Danmark: satser videre på "Energy as a service" i dagligvaremarkedet

Aneo Retail satser videre i et nytt marked. Teknisk rådgiver Mads Jensen (t.v.) og salgssjef Michael Kønig (t.h) er på plass i Aarhus for å lede arbeidet med elektrifisering av dagligvarehandelen i Danmark.

Aneo åpnet i januar kontor i Aarhus i Danmark, og er med det på plass i et nytt land med energieffektiviseringsløsninger til varehandelen. Michael Kønig skal lede Aneo Retail Danmarks arbeid sammen med kollega Mads Jensen.

I en «joint venture» med det danske teknologikonsernet Danfoss, utvider Aneo Retail sine vellykkede energitjenesteløsninger fra Sverige og tar med tjenestene inn i det danske dagligvaremarkedet. Partene etablerte i 2023 selskapet Aneo Retail Denmark AS, og fortsetter nå samarbeidet i et nytt marked.

Selskapet skal betjene det danske dagligvaremarkedet, og tilbyr kjøling og andre tekniske anlegg til dagligvarebutikkene som en tjeneste. Selskapet skal arbeide etter samme modell som Aneo har hatt stor suksess med i Norge og Sverige.

Tilbyr kundene en grønn «alt-i-ett»-tjenesteløsning

Aneo Retail har utviklet tjenestemodellen «Energy as a service», som lar dagligvarebutikkene abonnere på tekniske anlegg som en tjeneste. Konseptet gir kundene en svært fleksibel løsning, hvor de får tilgang til nytt og energieffektivt utstyr – uten store investeringer og høye forskuddskostander. Konseptet tilbys med prestasjonsgaranti både på energi, driftssikkerhet og driftskostnad, og kundene sikres på den måten trygghet for teknisk drift og tilnærmet 100 prosent forutsigbare driftskostnader.

Har satt store mål for 2024

Michael Kønig er ansatt fra 1. januar for å lede Aneo Retails arbeid i Danmark, og har med seg Mads Jensen på laget. Begge har jobbet med kjøleprodukter- og tjenester i varehandelen i Danmark i flere år.

– Vi har allerede fått mange positive reaksjoner fra mulige samarbeidspartnere i både varehandel og kjølebransjen. Vi ser frem til å innlede våre første prosjekter allerede i første halvdel av 2024, og forventer å drifte et tosifret antall anlegg ved utgangen av året, sier Salgssjef Michael Kønig.

Kønig bekrefter at samarbeidet med Danfoss allerede er godt i gang i Danmark.

– Det er ingen tvil om at et tett samarbeid med erfarings- og teknologiutveksling mellom Danfoss og Aneo Retail Danmark vil være en kjempefordel, ikke kun for danske detaljhandelsvirksomheter som velger å inngå et samarbeid med oss, men også for service- og samarbeidspartnere vi forhåpentligvis kommer til at samarbeide med i fremtiden.

Om Aneo

Det nordiske fornybarselskapet Aneo satser stort innenfor fornybar energi-produksjon, elektrifisering og energieffektivisering. Selskapet ble etablert i 2022, og eies av TrønderEnergi og HitecVision. Aneo har hovedkontor i Trondheim, og eier og opererer vindkraftverk, solkraftverk og vannkraftverk i Norge og Sverige, i tillegg til å tilby flere elektrifiseringstjenester i Norden. Vårt mål er å være en pådriver for grønn omstilling med vilje og investeringskraft til å utvikle nye grønne verdikjeder.

Om Aneo Retail

Aneo Retail tilbyr «Energy as a service» med fullfinansierte, energieffektive kjøle- og fryseløsninger, inkludert 24/7 overvåkning og support. Selskapet er en viktig partner for over 2000 dagligvarebutikker og bidrar betydelig inn i grønn omstilling.

Production environment