Konsernsider

Aneo inngår samarbeid med Renewable Power Capital om fysisk krafthandel i Sverige

Fornybarkonsernet Aneo styrker satsingen i Sverige gjennom et nytt samarbeid med Renewable Power Capital.

F.v.: Ragnhild Remmen Bull - avdelingsleder EM tjenester produksjon, Ellen Krohn Aasgård - avdelingsleder optimalisering og analyse, og Hilde Landsem - konserndirektør energiforvaltning i Aneo

Fornybarkonsernet Aneo styrker satsingen i Sverige gjennom et nytt samarbeid med Renewable Power Capital.


Aneo har siden etableringen høsten 2022, for alvor blitt en nordisk markedsaktør, med aktivitet i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Nå øker de sin markedsandel i Sverige med en ny vindpark.

— På vegne av Renewable Power Capital skal Aneo håndtere fysisk krafthandel og balansetjenester for Klevberget vindpark. Dette er et viktig partnerskap for Aneo som en nordisk fornybaraktør, og for enheten Energy Management, sier Hilde Landsem, konserndirektør energiforvaltning i Aneo.


Vindparken ligger i Ånge kommune, i Västernorrlands län, mellom Østersund og Sundsvall. Vindparken har en installert effekt på 146,4 MW og forventet årsproduksjon på cirka 425 GWh. Vindparken er for tiden under bygging og forventes å starte opp med strømproduksjon sommeren/høsten 2023.


Skalerbar plattform

Aneos digitale og skalerbare plattform, og ikke minst fagkompetanse, er bygget for vekst i Norden. Med avanserte modeller og automatiserte løsninger, kan Aneo delta aktivt i de ulike kraftmarkedene. Tjenestene i Sverige vil bli utført av Aneos teknologi og kompetanse i Midt-Norge, sammen med RPC, som har sitt hovedkontor i London.

— Renewable Power Capital er en profesjonell partner med betydelig kompetanse og vekstambisjoner i det nordiske og europeiske kraftmarkedet. Vi gleder oss til å starte opp og har stor tro på at vi sammen skal bidra til grønn energiomstilling i Europa, sier Landsem.


Fornybar kraft til bilindustrien
RPC inngikk i mai en langsiktig kraftavtale medFORVIA, verdens sjuende største teknologileverandør til bilindustrien. Klevberget vindpark er blant anleggene som skal levere fornybar kraft til denne produksjonen. Direktør for kraftmarked i RPC, Steve Hunter, er glad for at Aneo bistår med sin ekspertise, nemlig fysisk krafthandel og balansetjenester.

— Vi mener å ha funnet den rette partneren for å øke fleksibiliteten og mulighetene i dette prosjektet. Aneos kompetanse og erfaring er avgjørende for å skalere fornybar energi så effektivt som mulig. Dette partnerskapet markerer at vi er et skritt nærmere å idriftssette Klevberget og aktivt levere grønn kraft til det svenske kraftsystemet, sier Hunter.

Aneo utvider nå sin vindkraft-portefølje med en ny vindpark som er under bygging i Sverige. Bildet viser en av Aneos vindparker i Norge, på Stokkfjellet i Selbu.


FAKTA

Om Aneo:
Aneo er et nordisk fornybarkonsern med hovedkontor i Trondheim, med energiselskapet TrønderEnergi og investeringsfondet HitecVision som eiere. Aneo ble etablert høsten 2022 og skal bidra til kraftutbygging, elektrifisering og energieffektivisering slik at den nødvendige energiomstillingen blir lønnsom for konsernets kunder, eiere og samfunnet.


Om
Renewable Power Capital
Renewable Power Capital (RPC) er et pan-europeisk fornybart energiselskap med hovedkontor i London, etablert i 2020, med støtte fra CPP Investments. RPC investerer i utvikling, konstruksjon og langsiktig eierskap av vind- og solprosjekter på land, noe som muliggjør energiomstillingen og gir stabil langsiktig, risikojustert avkastning. RPCs forretningsstrategi er tilpasset den skiftende markedsdynamikken i Europa og muliggjør innovative løsninger for framtida.


RPC ledes av et erfarent team av profesjonelle energiinvestorer med teknisk og operasjonell ekspertise i fornybarenergimarkedet, og et sterkt felles mål. RPC har som mål å være banebrytende i den europeiske fornybarsektoren, akselerere den allerede raske veksten og spille en nøkkelrolle i å gjøre energiomstillingen til en realitet.

Production environment