Konsernsider

Aneo og Siemens Energy har signert pilotprosjekt med batteriteknologi til kraftverk

Fra venstre: Peter Bakkeid, Henrik Fongen og Vebjørn Haukaas fra Aneo, Ketil Aagesen fra Siemens Energy, Gunnar Hovland fra Aneo, Kjell Ingvar Ustad, Wiggo Tetlie og Lars Barstad fra Siemens Energy.

Aneo og Siemens Energy har signert en avtale om etablering av hybridkraftverk ved installasjon av batteriteknologi ved vannkraftverk. Med pilotprosjektet HydroBattery blir Aneo blant de første i Norden til å undersøke hvordan batteriteknologi ved vannkraftanlegg kan bidra inn i kraftsystemet.

– Aneo skal bidra til lønnsom energiomstilling i Skandinavia. En av utfordringene vi må løse for å få til den er økende variasjon både i produksjon og forbruk i kraftsystemet. Vi er overbeviste om at det å etablere hybriddrift med batterier på våre kraftstasjoner vil bidra både til bedre lønnsomhet for oss, og større nytte for kraftsystemet. Vi vil gjøre vårt for at vi med dette både kan bidra til å flytte kraftleveranser til tidspunkt etterspørselen i kraftmarkedet er størst, men også delta i frekvensmarkedet med rask effekt for å bidra til effektiv nettdrift, sier konsernsjef i Aneo, Gunnar Hovland.

Etablerer hybridkraftverk med batteri

Siemens Energy har i en årrekke levert batterisystemer i det globale markedet for skip, offshore og ladestasjoner for fergedrift. Nå tar de med seg erfaringen og lager løsninger som er tilpasset nettapplikasjoner.

– Dette er en spennende type applikasjon, som krever god kompetanse i samspillet mellom kraftsystemer, kraftelektronikk og energilagre. Vi er spesielt fornøyde med å kunne vinne en anbudskonkurranse med produkter hovedsakelig utviklet og produsert lokalt i Trondheim. Ikke bare vil batteriene produseres i Trondheim, men også essensiell kraftelektronikk og styringssystemer. Vi takker Aneo for tilliten og ser frem til et spennende samarbeid, sier Ketil Aagesen, leder for Siemens Energy, Grid Technologies Storage BlueVault.

Ketil Aagesen, Head of BlueVault Technology i Siemens Energy og konsernsjef i Aneo, Gunnar Hovland, smilte bredt da kaken kunne kuttes og avtalen om pilorprosjektet var i boks tirsdag.


Planen er å plassere batteriet og etablere hybridkraftverk ved Mørre Kraftstasjon, eid av TrønderEnergi Kraft.

– Vi synes dette er veldig spennende, og ønsker derfor å bidra i prosjektet ved å stille Mørre kraftverk i Åfjord tilgjengelig for Aneo og Siemens Energy for installasjon av batteri og etableringen et hybridkraftverk. Ved å delta i prosjektet vil vi sammen med Aneo skaffe oss verdifulle erfaringer fra drift av hybridkraftverk i ulike markeder, og med det være godt forberedt for å levere kraft inn i fremtidens kraftsystemer, sier daglig leder i TrønderEnergi Kraft, Ann-Cathrine Holmen.

Først ute i Norden

Aneo er blant de første til å ta i bruk batteri i kraftproduksjon. HydroBattery-prosjektet vil forhåpentlig gi svar på mulighetene som ligger i å i større grad ta batterier i bruk i kraftproduksjonen.

– Når reservemarkedet i Norge og Norden utvikles videre, står vi klare for å bidra til et effektivt kraftsystem. Men skal vi kunne bidra trenger vi rammer som legger til rette for effektive markeder og lønnsomme tjenester. Skal vi komme dit må RME og Statnett gjennom praktiske eksempler få erfaring med hvilke mekanismer som skaper størst mulig nytte for kraftsystemet, og det får de gjennom prosjekter som dette, hvor vi og våre samarbeidspartnere kombinerer kraftverk og batterier, sier Peter Bakkeid, avdelingsleder for innovasjon og implementering i Aneo.

Om Siemens Energy

Siemens Energy er en global aktør etablert i 90 land og med 97.000 ansatte som leverer ulike løsninger tilpasset det grønne skiftet. Enhet Grid Technologies Storage er etablert for å utvikle og levere batteriløsninger for et spekter av applikasjoner. I Siemens Energy AS i Trondheim sitter den norske delen av organisasjonen som både utvikler og produserer batteriløsninger.

Om Aneo

Det nordiske fornybarkonsernet Aneo har hovedkontor i Trondheim og ble etablert høsten 2022. Aneo eies av TrønderEnergi og HitecVision, og har med over 400 ansatte virksomhet i hele Norge, i Sverige og i Danmark.

Aneo er en stor eier av kraftproduksjon, både gjennom helt og delvis eierskap i vindparker i Norge og Sverige, men også gjennom en betydelig eierandel i TrønderEnergis vannkraftproduksjon. Aneos oppdrag er å sikre tilgang på fornybar energi, og muliggjøre omlegging fra fossile til fornybare løsninger, gjennom fornybar kraftproduksjon, elektrifisering og energieffektivisering.

Om TrønderEnergi Kraft

TrønderEnergi Kraft er et datterselskap i TrønderEnergi, og er operatør for alle vannkraftverk som er helt eller delvis eid av TrønderEnergi. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og ledes av Ann-Cathrine Holmen.

Production environment