Konsernsider

Aneo øker kraftvolumet i Sverige

Samarbeidet med EnBW, Energie Baden-Württemberg AG, gjør Aneo enda bedre rustet for vekst i Norden. Satsingen styrkes nå gjennom en ny avtale om fysisk krafthandel for åtte vindparker i Sverige.

Mathew Creese (t.v.), balanse- og portefølje-spesialist, og Ragnhild Remmen Bull, avdelingsleder Energy Management Services i Aneo, tar stadig nye markedsandeler i Sverige.

Samarbeidet med EnBW, Energie Baden-Württemberg AG, gjør Aneo enda bedre rustet for vekst i Norden. Satsingen styrkes nå gjennom en ny avtale om fysisk krafthandel for åtte vindparker i Sverige.


I november i fjor, få måneder etter etableringen av det selskapet, signerte Aneo sin første avtale for fysisk krafthandel og balansetjenester i Sverige. Nå økes volumet ytterligere med 323 GWh gjennom en ny avtale med EnBW for åtte vindparker i Sverige.
— Avtalen innebærer at Aneo er balanseansvarlig aktør, og skal håndtere fysisk krafthandel og balansetjenester for hele porteføljen til EnBW i Sverige. Det at vi nå mer enn dobler volumet i Sverige, få måneder etter etableringen av Aneo, viser at vi er i ferd med å få et solid fotfeste som en nordisk aktør, sier Ragnhild Remmen Bull, avdelingsleder Energy Management Services i Aneo.


Vindparker over hele Sverige

Avtalen med de åtte nye vindparkene vil tre i kraft 1. april. Fra før er Aneo kraftmarkedsaktør for vindkraftverket Trattberget i Sverige.
— Trattberget vindkraftverk er lokalisert i Örnsköldsvik kommune og har en årlig produksjon på omtrent 200 GWh. De øvrige åtte parkene er fordelt på prisområdene SE2, SE3 og SE4, forteller Remmen Bull.


Aktør med stort potensial

Med 70 års erfaring som vannkraftaktør og over 15 år med egen vindkraftportefølje, kan Aneo kombinere lang industriell erfaring fra kraftbransjen med noen av de mest nyskapende teknologiene i markedet. EnBW har på sin side over 26.000 ansatte og forsyner rundt 5,5 millioner kunder med strøm, gass, vann, samt tjenester og produkter innen infrastruktur og energi.
— Vår egen AI-avdeling og enhet Energy Management bygger modeller og automatiserte løsninger som gjør Aneo i stand til å delta aktivt i de ulike kraftmarkedene. EnBW er et av de største energiselskapene i Tyskland og Europa, og sammen er vi en betydelig aktør med stort potensial innen prognosering og omsetning av kraft i Norden, sier Remmen Bull.

Production environment