Konsernsider

Aneo setter sin første storskala solpark i drift

Solparken Henja i Gislaved er blant Sveriges største bakkemonterte solkraftverk. Foto: Sunna Group.

Aneo har startet kraftproduksjon i Henja solpark (15MWp), Sveriges første storskala solpark på skogsmark.

Fornybarkonsernet Aneo har satt i gang produksjon av solkraft i det som er Sveriges syvende største solpark, og første storskala solpark oppført på skogsmark. Henja solpark er større enn noen bakkemonterte solparker i Norge til nå. Solparken i Gislaved er utviklet og bygget i samarbeid med det svenske utviklerselskapet Sunna Group, hvor Aneo gikk inn på eiersiden i september 2022.

Rekordrask prosess i Sverige

Aneo har investert rundt 100 millioner kroner i sin første storskala solpark i Sverige.

– Vi har realisert dette prosjektet på rekordtid. Fra prosjektutviklingen startet til idriftsettelse av parken har det gått kun to år, takket være våre dyktige partnere i Sunna Group og en svært tidseffektiv prosess for konsesjon og nettilknytning. Her har vi noe å lære i Norge, sier konserndirektør for fornybar produksjonsportefølje og vekst i Aneo, Kari Skeidsvoll Moe.

Sunna Group skryter av samarbeidet med både Aneo og grunneier.

– Vi er svært glade for å nå milepælen det er å sette vår første solpark i drift, og dette på rekordrask tid – som viser at vår forretningsmodell for prosjektutvikling gir resultater. Jeg er ekstra stolt av vårt team og nære samarbeid med Aneo, og sender også en stor takk til grunneier, sier Marcus Qviberg, daglig leder for Sunna Group.

Konserndirektør for fornybar produksjonsportefølje i Aneo, Kari Skeidsvoll Moe, og Marcus Qviberg, daglig leder for Sunna Group. Foto: Aneo AS/Sunna Group AB.

Åpner kraftverket for fri ferdsel

Henja solpark har en installert effekt på 15,5 megawatt (MWp), og en årlig produksjon på 15 gigawattimer (GWh). I tillegg til å være en av Sveriges største solparker, er Henja også den største solparken uten inngjerding. Konserndirektør Kari Skeidsvoll Moe skryter av utbygger Sunna Group, og mener Henja er et godt eksempel på skånsom utbygging av fornybar kraft – blant annet fordi parken er lagt til et brannskadet område.

– I Aneo jobber vi målrettet for en mest mulig skånsom utbygging av ny fornybar kraftproduksjon. I Henja vil naturlig revegetering følges i årene framover, som vil gi nyttig kunnskap for videre utvikling av solkraft. I tillegg er solcellene montert uten inngjerding, som gjør solparken åpen for ferdsel for både dyr og mennesker.

Offisiell åpning av Henja solpark vil skje nærmere sommeren. Foto: Sunna Group.

Fakta om Henja solpark

Lokasjon: Gislaved, Jönköpings län (SE3)

Størrelse: 15,5 MWp installert effekt. Ca. 300 mål, 7. største solpark i Sverige.

Antall paneler: Ca. 23.000 stk.

Årlig estimert produksjon: 15 000 000 KWh (tilsvarer årsforbruket til mer enn 3000 husstander)

Byggestart: Juni 2023

Driftsettelse: Mars 2024

Investering: Ca. 100 millioner SEK

Om Aneo
Aneo er et nordisk fornybarkonsern med hovedkontor i Trondheim, med energiselskapet TrønderEnergi og investeringsfondet HitecVision som eiere. Aneo ble etablert høsten 2022, og skal bidra til kraftutbygging, elektrifisering og energieffektivisering – slik at den nødvendige energiomstillingen blir lønnsom for konsernets kunder, eiere og samfunnet. Les mer på www.aneogroup.com.

Om Sunna Group
Sunna Group ble stiftet i juni 2021, med ambisjon om å øke mengden solenergi i energisystemet ved å utvikle, eie og forvalte storskala solkraft i Norden. Sunna øker tilgangen til grønn, lokalprodusert solenergi, noe som muliggjør raskere regional etablering og utvidelse av selskaper, samt støtte til elektrifisering av samfunnet. Sunna har som mål å bygge 500 MW innen 2025 – noe som tilsvarer omtrent halvparten av Sveriges største vannkraftverk – og 1 GW skal være i produksjon innen 2030. Les mer på www.sunnagroup.com.

Production environment