Konsernsider

Aneo skal bygge ut solkraft i Sverige

BDM i Sunna Group, Gustaf Sundbüe (f.v.), corporate manager finance i TrønderEnergi/Aneo, Ståle Myhre, Gabriella Edebo i Sunna Group, konsernsjef i TrønderEnergi/Aneo, Ståle Gjersvold, og CEO i Sunna Group, Marcus Qviberg.

Aneo kjøper seg inn i det svenske solselskapet Sunna Group AB, og skal bidra til å realisere utbygging av 1 TWh solkraft i Sverige, som tilsvarer årlig strømforbruk til cirka 50.000 husstander.

- Sunna Group er et veldig spennende selskap, som har noen av Sveriges fremste eksperter på solenergi på laget. Vi har fulgt Sunna tett en stund. De har nådd langt på kort tid, og vi gleder oss til å utvikle og drifte solparker i Sverige sammen med dem, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi og Aneo.
TrønderEnergi og HitecVision står bak det nye fornybarselskapet Aneo, som har ambisjon om å bli blant de ledende fornybarselskapene i Norden innen produksjon av fornybar energi, elektrifisering og energieffektivisering.

- Første steg ut i Norden
Formelt blir Aneo trolig etablert i løpet av september, men Gjersvold varsler alt nå at selskapet kjøper seg inn i Sunna Group AB, en spesialist på storskala solenergi-utbygging i Sverige. Aneo vil få eierandel på 23 prosent i Sunna, som har hovedkontor i Åre, samt kontorer i Stockholm og Gøteborg.
– Skal vi lykkes med det grønne skiftet må vi være modige nok til å satse på ny kraft. Det må skje nå, ikke en gang i fremtiden. Sunna Group er dyktige, fremoverlente og deler vår ambisjon. Å gå sammen med dem er et naturlig førstesteg ut i Norden, for vår del. Solkraft er, i likhet med vindkraft på land, avgjørende for å nå klimamålene på kort sikt, sier Gjersvold.


Mål om 1 gigawatt solkraft
Gjennom å gå in med kapital og kompetanse skal Aneo bidra til at Sunna får finansiell kraft til å nå målet om 1 TWh (terrawattimer) produksjon av solenergi innen 2030. 1 TWh solkraft tilsvarer forbruket til cirka 50.000 husstander.

Rent konkret vil det skje gjennom at Aneo vil finansiere utbyggingen og bli hovedeier i hver enkelt solpark, når disse er utviklet og byggeklare. Sunna forblir medeier i prosjektene, også etter at solparkene er igangsatt.
– Vi har en ambisjon om å bli en av de største aktørene innen storskala solenergi i Sverige, sier Marcus Qviberg, administrerende direktør i Sunna Group.
Han beskriver Aneo og TrønderEnergi som en perfekt partner for Sunna.
– Gjennom samarbeidet med dem, får vi ikke bare den kapitalen som trengs for prosjektene og konstruksjonene, men samtidig også lang erfaring fra prosjektutvikling, primært i vind- og vannkraft, som vil bidra positivt til utviklingen av vår virksomhet, sier Qviberg.


Leter etter mer areal
Sunna har for tiden åtte pågående og planlagte solpark-prosjekter med en samlet installert effekt på litt over 250 megawatt. Den første solparken skal etter planen være i drift i 2023. En solpark er anslått å produsere elektrisitet i minst 30-35 år og krever minimalt vedlikehold, noe som betyr at området både i og rundt parken ikke er til hinder for planter, insekter og dyreliv.
– Solparker har en levetid på minst 30 år, og i tillegg til å produsere grønn elektrisitet, kan vi samtidig sikre biologisk mangfold gjennom solparker, sier Qviberg.
Han er klar på at Sunna jobber hardt for å finne egnet areal til etablering av nye solparker.
– Vi ser etter mer ledig areal som for eksempel ikke kan brukes til landbruk, men som kan være en langsiktig investering for bærekraftig energi.


Vil øke fra 1 til 10 prosent solkraft
Mengden solkraft i den svenske energimiksen utgjør i dag 1-2 prosent, mens den i Danmark og Tyskland utgjør 10 prosent. I Norge utgjør solkraft bare rundt en promille av Norges totale kraftproduksjon.
– Norden har en lang vei å for å dra nytte av den energien solen kan gi oss. Med utbyggingsprosjekter som har liten innvirkning på naturen, kan vi enkelt ta steget opp til 10 prosent solenergi i den totale energibalansen i Sverige og Norden, sier Qviberg.

Aneo har ambisjoner om å bygge kompetanse og erfaring fra solkraftprosjekter i Sverige som kan overføres til nye prosjekter i Norge og andre land i Norden.
– Vi skal bidra inn i Sunna med vår kompetanse fra vann- og vindkraftutbygging i Norge til solkraftprosjekter i Sverige. Så kan vi ta med oss ny kompetanse fra solkraftutbygging tilbake i Norge, når vi har byggeklare prosjekter her hjemme. Å utveksle erfaringer og lære av hverandre blir veldig viktig, og helt i tråd med Aneos ambisjon om å bygge ut mer fornybar kraftproduksjon i Norden, sier konserndirektør for vekst fornybar energi i TrønderEnergi, Tormod Eggan.


Kontaktpersoner:

 • Konserndirektør kommunikasjon og samfunnsansvar I TrønderEnergi/Aneo, Stig Tore Laugen.
  Tlf: +47 916 00 217
  E-post: stig.tore.laugen@tronderenergi.no

 • Konsernsjef i TrønderEnergi/Aneo, Ståle Gjersvold
  Tlf: +47 916 13 457
  E-post: stale.gjersvold@tronderenergi.no

 • Administrerende direktør i Sunna, Marcus Qviberg
  Tlf: +47 (0)73-317 38 76
  E-post: marcus@sunnagroup.com


Om Aneo
Nytt, nordisk fornybarkonsern med hovedkontor i Trondheim, eid av TrønderEnergi og HitecVision. Aneo blir etablert høsten 2022 og skal satse stort innenfor fornybar energi-produksjon, elektrifisering og energieffektivisering. Aneo skal være en banebryter for det grønne skiftet med vilje og investeringskraft til å utvikle nye, grønne verdikjeder. Aneo blir trolig formelt vedtatt etablert i løpet av september.


Om Sunna
Sunna ble stiftet i juni 2021 med ambisjon om å øke mengden solenergi i energisystemet ved å produsere, utvikle, eie, styre og selge storskala solenergi i Norden. Sunna er sammen med langsiktige kapitalpartnere en bærekraftig aktør i det svenske energimarkedet.

Sunna øker tilgangen på grønn, lokalprodusert solenergi, noe som muliggjør raskere regional etablering og utvidelse av selskaper, samt støtte til elektrifisering av samfunnet for øvrig. Sunnas mål er å bygge 500 MW innen 2025 – noe som tilsvarer om lag halvparten av Sveriges største vannkraftverk – og 1GW vil være i produksjon innen 2030.

Production environment