Konsernsider

Aneos første storskala solpark i Gislaved nær produksjonsstart

Johan Paradis, medgründer og CTO i Sunna Group AB og Guro Gravdehaug, avdelingsleder forretningsutvikling i Aneo foran det som blir ett av Sveriges største solkraftverk.

Aneo har investert rundt 100 millioner kroner i det som blir en av Sveriges største solparker. Nå nærmer parken i Gislaved seg produksjonsklar.

Begynner å ta form

Solparken som er under bygging i sør-Sverige, er det første storskala solkraftverket i Aneos portefølje. Fra beslutning om bygging og til ferdigstillelse vil det ha gått under ett år. Parken forventes å stå ferdig innen utgangen av 2023.

– Byggingen av Gislaved solpark er en viktig milepæl for Aneos satsing på ny fornybar kraftproduksjon. Vi er veldig fornøyde med at vårt første storskala solkraftprosjekt er godt i rute i samarbeid med vår partner Sunna Group, sier konserndirektør for vekst fornybar energi i Aneo, Kari Skeidsvoll Moe.

Solparken i Gislaved vil produsere 15 GWh i året, tilsvarende strømforbruket til ca. 3000 husstander.


En av Sveriges største solparker

Gislaved solkraftverk blir ved ferdigstillelse en av Sveriges største solparker, og større en noen bakkemonterte solparker i Norge til nå. Parken bygges på et areal på ca. 270 mål, og vil ha en installert effekt på 15,5 megawatt (MW), og en årlig produksjon på 15 gigawattimer (GWh).

Solparken utvikles i samarbeid med det svenske utviklerselskapet Sunna Group, hvor Aneo gikk inn på eiersiden i september 2022.

Bygger ny fornybar kraft skånsomt

Den snart produksjonsklare solparken bygges på et areal som er skadet etter brann. Konserndirektør Kari Skeidsvoll Moe skryter av samarbeidsparter Sunna Group, og mener Gislaved er et godt eksempel på skånsom utbygging av fornybar kraft.

– I Aneo jobber vi målrettet for en mest mulig skånsom utbygging av ny fornybar kraftproduksjon. Her i Gislaved vil naturlig revegetering følges i årene framover, som vil gi nyttig kunnskap for videre utvikling av solkraft, mener Skeidsvoll Moe.

Konserndirektør for vekst fornybar energi i Aneo, Kari Skeidsvoll Moe, mener utbyggingen i Gislaved er et godt eksempel på hvordan ny fornybar kraftproduksjon kan bygges skånsomt.

Konserndirektør for vekst fornybar energi i Aneo, Kari Skeidsvoll Moe, mener utbyggingen i Gislaved er et godt eksempel på hvordan ny fornybar kraftproduksjon kan bygges skånsomt.

Fakta om prosjektet

  • Areal: 270 mål
  • Installert effekt: 15 MW
  • Normalproduksjon: 15 GWh
  • Lokasjon: Gislaved, Jönköpings län (Sverige)
  • Byggestart: Våren 2023
  • Igangsettelse: 4. kvartal 2023


Om Sunna Group
Sunna Group ble stiftet i juni 2021, med ambisjon om å øke mengden solenergi i energisystemet ved å utvikle, eie og forvalte storskala solkraft i Norden. Sammen med langsiktige kapitalpartnere er Sunna en bærekraftig aktør i det svenske energimarkedet. Sunna øker tilgangen til grønn, lokalprodusert solenergi, noe som muliggjør raskere regional etablering og utvidelse av selskaper, samt støtte til elektrifisering av samfunnet. Sunna har som mål å bygge 500 MW innen 2025 – noe som tilsvarer omtrent halvparten av Sveriges største vannkraftverk – og 1 GW skal være i produksjon innen 2030. Les mer på www.sunnagroup.com

Om Aneo
Aneo er nordisk fornybarkonsern med hovedkontor i Trondheim, med energiselskapet TrønderEnergi og investeringsfondet HitecVision som eiere. Aneo ble etablert høsten 2022, og skal bidra til kraftutbygging, elektrifisering og energieffektivisering – slik at den nødvendige energiomstillingen blir lønnsom for konsernets kunder, eiere og samfunnet. Les mer på www.aneogroup.com
Production environment