Konsernsider

Ann-Cathrine tilbake til TrønderEnergi Kraft for fullt

Ann-Cathrine Holmen fratrer sin rolle i Aneo.

I forbindelse med konsernsplitten mellom TrønderEnergi og Aneo ble selskapene og Ann-Cathrine Holmen enig om at hun, i en overgangsperiode, skulle fungere som konserndirektør for drift i Aneo, i tillegg til stillingen som daglig leder i TrønderEnergi Kraft. Nylig ble konsernsjefen i Aneo informert av Holmen om at hun, etter en periode i en krevende dobbeltrolle, ønsker å fratre sin rolle i Aneo og konsentrere seg fullt og helt om TrønderEnergi Kraft.

– Jeg har i tiden fra konsernsplitten i 2022 hatt en delt rolle. Det har vært viktig og nyttig å inneha begge disse funksjonene i perioden, for å operasjonalisere grensesnittet mellom konsernene, og ta ut synergier for begge konsern. Men nå er dette på plass, og det er viktige strategier som skal realiseres i begge konsern. Dette krever dedikerte ledere. Jeg har hatt fire år Aneo, og vært med på oppbyggingen av en fremoverlent og dyktig driftsorganisasjon i Aneo Drift Fornybar, og det har vært en sann glede. Driftsorganisasjonen står nå foran noen år med ambisiøse mål og mange viktige oppgaver, og har behov for en ledelse som viser vei og støtter organisasjonen videre for å oppnå de målene som settes. Inntil Aneo har funnet en permanent løsning vil jeg fortsette å fungere i begge rollene, uttaler Ann-Cathrine Holmen.

– Ann-Cathrine Holmen har vært viktig for oppstarten av Aneo og har på en utmerket måte bidratt både til å få Aneos driftsorganisasjon opp å gå, sikre god integrering mot TrønderEnergi Kraft og gode leveranser til våre øvrige kunder. Det har fra oppstart vært klart at det over tid ville være for krevende å stå i begge rollene. Nå ser jeg frem til å samarbeide med henne som sjef hos en av våre viktige kunder og partnere. Samtidig er jeg glad for at Holmen vil bli i sin rolle hos oss til vi har en varig løsning på plass, sier Aneos konsernsjef, Gunnar Hovland.

Production environment