Konsernsider

Årets Kraftkvinner 2023: lyser vei for fremtidens talenter

Øverst fra venstre: Gøril Forbord, Karen Byskov Lindberg, Kristin Sæterøy, Solveig Ulseth, Ella-Lovise Hammervold Rørvik og Ellen Krohn Aasgård.

I år har vi i Aneo hele seks nominerte til årets Kraftkvinne-pris – noe vi selvfølgelig er stolte av. Men hva tenker de nominerte selv, og hvordan kan en slik pris drive fornybare krefter på tvers av hele Norge? Vi har hørt med noen av dem hvordan de startet i kraftbransjen, og hvordan Kraftkvinner synliggjør karrieremulighetene som finnes for unge der ute.

Aneos nominerte er:

  • Ellen Krohn Aasgård – Avdelingsleder, Energiforvaltning
  • Ella -Lovise Hammersvold Rørvik – Machine Learing engineer, Teknologi og utvikling
  • Solveig Ulseth – Avdelingsleder Prosjektutvikling, Vind og solkraft
  • Karen Byskov Lindberg – Seniorrådgiver, Teknologi og utvikling
  • Gøril Forbord – Konserndirektør, Teknologi og utvikling
  • Kristin Sæterø – Daglig leder, Aneo Build AS/Aneo Mobility AS

Ellen Krohn Aasgård – Avdelingsleder, Energiforvaltning


Hva er din bakgrunn og hvor lenge har du jobbet i Aneo?

Jeg har jobbet i Aneo siden oktober 2022, så litt over ett år. Jeg har bakgrunn fra Indøk på NTNU og jobbet tidligere som forsker på SINTEF hvor jeg prøvde å tenke ut smarte måter å planlegge vannkraft på.

Hva fikk deg inn i kraftbransjen?

Egentlig var det litt tilfeldig at det ble kraftbransjen på meg. Jeg hadde en venninne på studiet som hadde sommerjobb i Agder Energi, og hun skulle skrive masteroppgave for dem. Vi ville gjerne skrive oppgave sammen, så da slang jeg meg bare på. Så jeg har hatt flaks – både med tema for masteroppgaven, pluss en god venninne!

Hvordan synes du arbeidslivet er i fornybarbransjen og i Aneo?

Det er jo nesten sånn at det er blitt kjedelig å si at det er utrolig spennende å jobbe med fornybar energi. Men det er virkelig spennende, fordi det alltid er noe nytt å lære eller finne ut av! Tidligere jobbet jeg mest med vannkraft, men etter at jeg kom til Aneo har jeg også lært mye om vind. Vi trenger vi alle former for fornybar energi, så jeg synes det er viktig at vi i Aneo jobber såpass bredt med flere teknologier.

Hvorfor tror du arrangementer som Årets Kraftkvinne er viktig?

Jeg synes det er bra at dyktige folk blir satt pris på og feiret. Det er arbeidet og innsatsen som er viktig, men jeg tenker at det er veldig fint å løfte fram de som er gode forbilder. Vi trenger alle slags folk som kan bidra i kraftbransjen.

Hva mener du er den viktigste faktoren for å rekruttere flere kvinner – i alle aldre – til kraft?

Det handler rett og slett er å fortelle om hvordan det er å jobbe i denne bransjen. Det er så mange spennende utfordringer – så mye å lære og så mye å få til! Med tanke på de to årene som vi nettopp har lagt bak oss, hvor ting har vært litt mer turbulent enn vanlig i energibransjen, så føles det ekstra viktig å fortsette jobben.

Ella-Lovise Hammervold Rørvik – Machine Learing Engineer, Teknologi og utvikling

Hva er din bakgrunn og hvor lenge har du jobbet i Aneo?

Jeg har master innen kybernetikk og robotikk ved NTNU, hvor jeg spesialiserte meg mot autonome systemer. Jeg begynte i 2018 som sommerstudent i Aneo. Derfra fikk jeg en deltidsstilling fram til jeg begynte heltid i januar 2020.

Hva fikk deg inn i kraftbransjen?

Jeg tok et fag innen AI ved NTNU hvor en professor søkte etter sommerstudenter som ønskte å jobbe med AI imot samfunnskritisk sektor. Jeg synes det virket interessant å bruke AI til noe samfunnsnyttig og praktisk så søkte på sommerjobben. Da jeg fant ut at sommerjobben var ved TrønderEnergi ble jeg veldig nysgjerrig på på hvordan AI kunne brukes innen kraftsektoren. Gjennom sommerjobb og deltidsjobb fikk jeg lære mye om hvordan kraftbransjen fungerer, og se AI i praksis! Synes det var morsomt å se hvordan tverrfaglig team gikk sammen for å løse flere komplekse problemstillinger!

Hvordan synes du arbeidslivet er i fornybarbransjen og i Aneo?

Først og fremst får jeg være en del av spennende, interessant og innovative prosjekter, hvor vi bruker tverrfaglig team for å løse ulike problemstillinger. Og så er det et pluss at det er morsomt å jobbe med så mange kompetente og ivrige folk!

Hvorfor tror du arrangementer som Årets Kraftkvinne er viktig?

Det er gjort mye bra arbeid for å få mer mangfold i arbeidsplassene, men det er f.eks. fortsatt flere delområder innen kraftbransjen som har lav kvinneandel, for eksempel blant teknikere. Det er heller ikke helt uvanlig for f.eks. meg å ha få kvinnelige representanter i eksterne møter. Det er jort et bra grunnarbeid, men må stå på videre for enda mer mangfold i bransjen.

Hva mener du er den viktigste faktoren for å rekruttere flere kvinner – i alle aldre – til kraft?

Jeg opplever at mange ikke vet om alle mulighetene og problemstillingene som kraftbransjen står i, og om vi får spredd mer kunnskap tror jeg flere vil bli tiltrukket til bransjen.

I tillegg trenger vi å vise fram gode rollemodeller: Gode rollemodeller viser at det er plass, og vi trenger flere (alle) typer mennesker i bransjen

Solveig Ulseth – Avdelingsleder prosjektutvikling, vind og solkraftHva er din bakgrunn og hvor lenge har du jobbet i Aneo?

Jeg er utdannet sivilingeniør fra Energi og Miljø fra NTNU, med fordypning innen energibruk og energiplanlegging. I de 19 årene som har gått siden jeg begynte å jobbe har jeg fått erfaring fra ulike roller innen energibransjen; fra driftsoperatør høyspent, til energirådgiver innen bistand, prosjektutvikling og -ledelse, samt en rekke lederroller før jeg startet i Aneo i 2022.

Hva fikk deg inn i kraftbransjen?

Jeg startet på et studium innen utvikling, men innså at hvis jeg virkelig skulle bidra til en bedre verden burde jeg rette meg inn mot energibransjen. Utbygging av fornybar energi på bærekraftig vis er for meg en opplagt del av løsningen knyttet til store verdensutfordringer som klima, miljø og sosiale og økonomiske ulikheter.

Hvordan synes du arbeidslivet er i fornybarbransjen og i Aneo?

Fornybarbransjen er spennende! Her er det utrolig mange ulike typer jobber og fagområder du kan utvikle deg innen. Her skjer det noe hele tiden, selskapet har store ambisjoner, vilje og gjennomføringskraft. Jeg opplever at vi som ansatte har stor påvirkningskraft, og at vi har en reell mulighet til å utgjøre en forskjell.

Hvorfor tror du arrangementer som Årets Kraftkvinne er viktig?

Slike arrangement synliggjør hva som er mulig å få til, kvinnelige forbilder var omtrent usynlige i bransjen for 20 år siden. Som ganske nyutdannet var jeg på en nettkonferanse hvor vi kun var to kvinner blant over 100 deltagere, det hadde ikke skjedd i dag.

Likevel – vi kvinner er fremdeles i mindretall, både på studiestedene og på arbeidsplassene. Da handler likestilling ikke bare om kjønnsbalanse og lik lønn, men også om de små, praktiske tingene i hverdagen. Utvalg i verneutstyr tilpasset kvinner er et eksempel på et område hvor jeg fremdeles opplever at vi har litt å gå på.

Hva mener du er den viktigste faktoren for å rekruttere flere kvinner – i alle aldre – til kraft?

Jeg tror den viktigste faktoren er å få inn kvinner på ledernivå, slik at vi også har kvinner som rekrutterer til bransjen. Ellers er det viktig å synliggjøre hva en jobb i energibransjen kan innebære, samt å vise fram gode, kvinnelige forbilder.

Karen Byskov Lindberg – Seniorrådgiver, Teknologi og utvikling


Hva er din bakgrunn og hvor lenge har du jobbet i Aneo?

Jeg har master og doktorgrad fra NTNU Elektrisk Energi. Har jobbet i Aneo i 1 år og 4 mnd. (startet i oktober 2022)

Hva fikk deg inn i kraftbransjen?

Da jeg var 19 år visste jeg at jeg ville jobbe med energiutfordringene knyttet til klimakrisen. Valget ble Energi og miljø-linja ved NTNU. Siden da har jeg vært i energibransjen – først som energianalytiker i NVE, deretter som seniorforsker i SINTEF Community, og nå til slutt som fagansvarlig for Energifleksibilitet i Aneo.

Hvordan synes du arbeidslivet er i fornybarbransjen og i Aneo?

Dette er en bransje i en enorm utvikling. Fra 2005 da jeg startet i NVE frem til i dag har det skjedd mye på kraftproduksjonssiden – både på sol og vind.

Fremover trenger vi mer fokus på forbrukssiden – både energieffektivisering (varmepumper er viktig!) og hvordan vi kan bruke energien mer fleksibelt – det vil si å flytte forbruket i tid.

AI og smarte teknologier vil, sammen med energisektoren, gjøre det mulig å tilpasse forbruket til produksjonen og til tilgjengelig kapasitet i nettet. Her er Aneo i en unik posisjon med kompetanse både på produksjon, forbruk, handel og AI. Høy kompetanse og utrolig trivelige folk er det som gjør det givende å jobbe i Aneo.

Hvorfor tror du arrangementer som Årets Kraftkvinne er viktig?

Likestilling i arbeidslivet er en av mine kampsaker! Likestilling handler om like muligheter for alle uavhengig av både kjønn, alder, legning og etnisitet. For meg betyr det å fremsnakke den som gjør en god jobb slik at de får gode karrieremuligheter – uavhengig av både kjønn, alder, legning og etnisitet.

I dag trenger vi nettverk som «Kraftkvinnene», men målet er jo at det en dag ikke skal være behov for slike organisasjoner. Frem til det skjer mener jeg at vi trenger kvinnelige forbilder i kraftbransjen og vi trenger flere suksesshistorier fra kraftbransjen der kvinner gjør en forskjell.

Hva mener du er den viktigste faktoren for å rekruttere flere kvinner – i alle aldre – til kraft?

Undersøkelser viser at ungdommen i dag i større grad velger jobb med mening fremfor lønn enn det de gjorde før. Kraftbransjen bidrar direkte til å løse klimakrisen gjennom å bytte ut fossil med fornybar energi, og å effektivisere og elektrifisere bruken av energi. Hvis vi kan klare å formidle dette budskapet tror jeg flere – både kvinner og menn – vil velge kraftbransjen.

Production environment