Konsernsider

Grønt lys for Aneo

Seniorpartner Jon Vatnaland (f.v.) i HitecVision, konsernsjef i Aneo Ståle Gjersvold og styreleder Odd Inge Mjøen.

Eierne i TrønderEnergi vedtok onsdag ettermiddag å etablere et nytt, nordisk fornybarselskap Selskapet får navnet Aneo, som betyr “det nye”.

SE OPPTAK AV STREAM HER

TrønderEnergi varslet i mars at et enstemmig styre gikk inn for å etablere et nytt, nordisk fornybarselskap sammen med energifondet HitecVision, hvor de to selskapene skulle eie 50 prosent hver.
Etter den tid har forslaget vært behandlet hos alle TrønderEnergis eiere, 19 trønderske kommuner og KLP. Onsdag ettermiddag ble etableringen et faktum da generalforsamlingen i TrønderEnergi med stort flertall (97.51 prosent av stemmene) vedtok å gjennomføre en fisjon (deling av konsernet), samt vedtok å etablere det nye fornybarselskapet.
— Det er gledelig at våre eiere er så omforent og stiller seg bak den nye satsingen. Dette gir oss muligheten til å bli en banebryter for det grønne skiftet, med vilje og investeringskraft til å utvikle nye, grønne verdikjeder. Vi tror det er nødvendig å tenke nytt for å løse de store klimautfordringene vi står overfor, sier styreleder i TrønderEnergi, Odd Inge Mjøen.

Dekker hele verdikjeden
Navnet på det nye nordiske fornybarselskapet ble også offentliggjort onsdag. Fornybarselskapet skal hete Aneo.
— Etter en lang og veldig grundig prosess, der vi har vurdert rundt 1200 navn, falt valget på Aneo, som betyr “det nye”. Alle ansatte i TrønderEnergi har fått anledning til å komme med navneforslag. Aneo bygger også på et forslag fra en av våre ansatte. Det er kort, enkelt og fremtidsrettet. I tillegg klinger det veldig godt, synes jeg, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi.

Synlig og tydelig
Aneo skal satse stort innenfor fornybar energiproduksjon, elektrifisering og energieffektivisering i hele Norden. Fornybarselskapet vil få en investeringskraft på 15 til 20 milliarder kroner, i første omgang, som gir store og unike muligheter.
— Aneo skal bli en synlig og tydelig fornybaraktør. Vi blir et nordisk selskap, med hovedkontor i Trøndelag, og som skal ha aktivitet i hele verdikjeden, fra strømmen produseres fra fornybare energikilder som sol, vann og vind til den tas ut som kilometer på elbilen, som temperatur i frysedisken på butikken, eller brukes til å lade batterier på for eksempel fly og båter, sier Gjersvold.

Megatrend
Seniorpartner Jon Vatnaland i energifondet HitecVision, ser frem til å kunne bidra inn i Aneo med kapital og lang erfaring innen bygging av energiselskaper.
— Det grønne skiftet er en global megatrend. Verden skal doble forbruket av elektrisitet fram mot 2050. Samtidig skal det fossile fases ut. Det betyr at man må bygge ut store mengder ny kraftproduksjon. Energimarkedet vil endre seg fullstendig. Dette gir veldig spennende muligheter for nye virksomheter, og det vil medføre et stort behov for kapital og entreprenørskap, sier Vatnaland.

Starter opp i høst
Rundt 250 av dagens ansatte i TrønderEnergi blir med over i Aneo, mens drøyt 25 personer blir igjen TrønderEnergi. Disse skal jobbe med vannkraft og forvalte eierskapet i nettkonsernet Tensio.
De ansatte har hele veien støttet planene, og har vært involvert i prosessen helt fra starten av.
Overføringen av de ansatte skjer gjennom en virksomhetsoverdragelse som sikrer de ansatte samme rettighetene fremover, som de har i dag.
— Det er en spennende og omfattende prosess vi har påbegynt. Dette vil gi selskapet og de ansatte mange muligheter til å bidra i realiseringen av nullutslippssamfunnet, sier ansatterepresentant i styret i TrønderEnergi, Hanne Høie Grøttum.
Aneo er fra og med lanseringsdatoen 22. juni å finne på nett med egen hjemmeside, og planen er at selskapet er fullt operativt fra 1. november.


Kontaktpersoner:

Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar, Stig Tore Laugen, i TrønderEnergi, tlf: 916 00 217 stig.tore.laugen@tronderenergi.no
Konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi, tlf.: 916 13 457, stale.gjersvold@tronderenergi.no
Kommunikasjonsrådgiver Vegard Knudsen, tlf.: 995 99 836. vegard.knudsen@tronderenergi.no


Fakta TrønderEnergi:

  • Fornybarkonsern eid av 19 trønderske kommuner og KLP. Hovedkontor i Trondheim og produksjonssentral på Berkåk.
  • Eier og driver vann- og vindkraftverk. Pioner innen utvikling av vindkraft, og er Nordens nest største vindkraftaktør. Har de siste årene lansert flere satsinger innen elektrifisering. Blant dem Ohmia Charging, som er landets største aktør innen elbillading til borettslag og sameier,
  • Ohmia Retail som tilbyr energitjenester til dagligvaresektoren, og er inne med tjenester i over 2500 norske butikker, Ohmia Construction som tilbyr løsninger for utslippsfrie byggeplasser, og Ohmia Energy som leverer energiløsninger til bedriftsmarkedet.

Fakta HitecVision:

  • Norsk kapitalforvalter og serie-entreprenør. Med 70 milliarder kroner i forvaltningskapital er selskapet en av de ledende investorene i den europeiske energisektoren.
  • De siste 25 årene har HitecVision etablert eller bidratt til utvikling og vekst i over 200 selskaper, og skal de neste årene gjennom sine porteføljeselskaper investere over 200 milliarder kroner. Sammen med selskapenes ledelse, styre og partnere bidrar HitecVisions 60 ansatte i Stavanger, Oslo og London til å bygge lønnsomme og bærekraftige bedrifter.
  • HitecVision har de siste årene gjort de mange spennende mulighetene i energi­transformasjonen til hovedfokus for sine investeringer, der nært samarbeid med etablerte industrielle aktører er en integrert del av modellen.
Production environment