Konsernsider

Gunnar Hovland blir ny konsernsjef i fornybarkonsernet Aneo

Gunnar Hovland blir ny konsernsjef i fornybarkonsernet Aneo.

Styret i fornybarkonsernet Aneo har ansatt Gunnar Hovland (58) som ny konsernsjef. Hovland kommer fra stillingen som sjef for næringsmiddelkonsernet TINE, og har tidligere erfaring fra både kraft- og finansbransjen.

- Med Gunnar Hovland ved roret får vi en konsernsjef i Aneo som kan videreutvikle konsernet Aneo og den ledelsesfilosofien som ligger bak de verdiene som allerede er skapt i selskapet. Vi får en leder som forstår og kan lede innen energi, finans, industri og sluttbrukermarkeder, og som har ledet et konsern med både produksjon og kunder i og utenfor Norge. Nettopp Gunnars lange erfaring fra å være øverste leder i store og komplekse virksomheter har vært viktig for oss, sier styreleder i Aneo, Terje Eidesmo.

Rett person
Aneo er TrønderEnergi og HitecVisions nye nordiske fornybarselskap, som ble etablert høsten 2022. Fornybarkonsernet har store ambisjoner og skal investere 15 til 20 milliarder i nye fornybar energiproduksjon, energieffektivisering og energitjenester, i hele Norden. Flere investeringer er allerede gjort.
- Vi er trygge på at vi i Gunnar har funnet den rette lederen til å realisere Aneo sin strategi og få alle Aneos ansatte til å yte best mulig for å skape den energiomstillingen Norden trenger, og samtidig skape grunnlag for en fornuftig avkastning til våre eiere, sier styreleder Eidesmo.

Erfaren toppleder
Gunnar Hovland, er fra Luster i Sogn, men bor i Trondheim hvor Aneo har sitt hovedkontor. Han har siden 2018 vært konsernsjef i Tine, før det har var han sjef for BN Bank, viseadministrerende direktør i Fjordkraft og sjef for Trondheim Kraft.
Hovland er klar på at han nå går inn i energibransjen for å bidra til å realiserer den helt nødvendige energiomstillingen i samfunnet.
- Aneo står strategisk plassert for å kunne bidra til å løse vår tids største utfordring, med kompetanse, teknologi, løsninger og ikke minst dyktige mennesker. Vår viktige oppgave er å bidra til å få klimagassutslippene kraftig ned. Samtidig må vi opprettholde et bærekraftig energisystem og sørge for at energiomstillingen er sunn, både for oss og kundene våre. Det er oppdraget vårt, og det å få jobbe med dette hver eneste dag, er noe jeg ser veldig frem til og finner stor motivasjon i, sier Hovland.

Fra årsskiftet
58-åringen starter i Aneo etter nærmere avtale, når sjefskiftet i TINE er gjennomført. Han vil bruke den første tiden til å gjøre seg kjent i Aneo, og Olav S. Austmo vil fungere som konsernsjef ut året. Sem Austmo har siden mars vært konstituert i i stillingen og vil fra 1. januar gå tilbake som konserndirektør for økonomi og finans (CFO) i Aneo, i tillegg til å få en sentral rolle som visekonsernsjef.
- Vi vet vi har mye bra folk, med sterke ferdigheter og god kunnskap om våre mange virksomhetsområder. Derfor har vi vært opptatt av å rekruttere en leder som kan få mest mulig ut av folkene våre. Vi er sikre på at Gunnar gjennom sin sterke tro på tillitsbasert ledelse og det å lede gjennom andre, skaper godt grunnlag for nødvendig gjennomføringskraft i organisasjonen, sier Aneos styreleder, Terje Eidesmo.

Gleder seg
Hovland er klar til å brette opp ermene og bidra til energiomstillingen.
- Aneo kombinerer 70 års erfaring med noen av de mest spennende tjenestene i energimarkedene. Nå gleder jeg meg til å bli bedre kjent med selskapet og menneskene, Vi har et viktig og spennende samfunnsoppdrag, og jeg gleder meg til å ta fatt på dette sammen med resten av organisasjonen og fremragende, energi-, industri- og kunnskapspartnere i teknologihovedstaden Trondheim, sier Hovland.


For ytterligere informasjon, kontakt:

Kommunikasjonsdirektør i Aneo, Stig Tore Laugen, på telefon 916 00 217, epost: stig.tore.laugen@aneo.com


Fakta om Aneo:

Aneo er et nordisk fornybarkonsern med hovedkontor i Trondheim, med energiselskapet TrønderEnergi og investeringsfondet HitecVision som eiere. Aneo ble etablert høsten 2022 og skal bidra til kraftutbygging, elektrifisering og energieffektivisering slik at den nødvendige energiomstillingen blir lønnsom for konsernets kunder, eiere og samfunnet.

Production environment