Konsernsider

Olav Sem Austmo konstitueres som konsernsjef i Aneo

Styret i det nordiske fornybarkonsernet Aneo har konstituert Olav Sem Austmo som konsernsjef fra og med onsdag 15. mars.

Olav Sem Austmo har siden 2009 vært ansatt i TrønderEnergi/Aneo og har vært selskapets finansdirektør (CFO) siden 2012.

Styret i det nordiske fornybarkonsernet Aneo har konstituert Olav Sem Austmo som konsernsjef fra og med onsdag 15. mars.


Sem Austmo har siden 2009 vært ansatt i TrønderEnergi/Aneo og har vært selskapets finansdirektør (CFO) siden 2012. Han er 59 år, opprinnelig fra Steinkjer, og bor nå i Trondheim hvor Aneo har sitt hovedkontor.
— Jeg er motivert til å videreføre det arbeidet Ståle Gjersvold har gjort de siste 11 årene i perioden fram til vi i Aneo får ny konsernsjef. Ståle og jeg har arbeidet tett hele hans periode og jeg kjenner både menneskene, strategien og kulturen i Aneo meget godt og ser fram til å være med å videreutvikle Aneo framover, sier Sem Austmo.

Gjersvold inn i styret
Det nordiske fornybarselskapet Aneo ble etablert høsten 2022 av TrønderEnergi og HitecVision.
Ståle Gjersvold har frem til i dag både vært konsernsjef i Aneo og i TrønderEnergi. Gjersvold varslet høsten 2022 at han ønsket å fortsette som konsernsjef i TrønderEnergi, og følge Aneo videre gjennom eierrollen. Gjersvold går nå inn i styret i Aneo som TrønderEnergi sin representant.
— Jeg ser frem til å kunne fokusere på å følge opp eierskapet vårt i Aneo. Aneo er, og vil bli et enda viktigere selskap for den nordiske energiomstillingen. Aneo har et stort vekstpotensial, og oppgaven nå er å bidra til at selskapet leverer på de ambisjonene som ble kommunisert ved selskapsetableringen. Olav og jeg har samarbeidet tett i mange år, og jeg er helt sikker på at han vil gjøre en veldig god jobb som konstituert konsernsjef, sier Gjersvold.

Lederprosessen pågår fortsatt
Terje Eidesmo, styreleder i Aneo uttaler i anledning konstitueringen av Sem Austmo:
— Vi i styret kjenner Olav godt og har full tillit til at han og de andre dyktige folkene i Aneo vil videreføre det gode arbeidet frem til en permanent konsernsjef er på plass. Samtidig vil vi takke Ståle Gjersvold for nybrottsarbeidet med å etablere et nytt slagkraftig fornybarkonsern. Jeg ser frem til å jobbe sammen med Gjersvold, som representant for en av de to store eierne, i styret i Aneo, sier Eidesmo.

Styreleder Odd Inge Mjøen i TrønderEnergi er veldig fornøyd med at Gjersvold nå skal bruke all sin tid i TrønderEnergi og til å følge opp eierskapet i Aneo.
— Det har lenge vært klart at Ståle, etter eget ønske, skal fortsette som konsernsjef i TrønderEnergi. For oss i TrønderEnergi, er eierposten i Aneo viktig for vår felles målsetting om å bidra til å gjøre den nødvendige energiomstillingen lønnsom for våre kunder og våre eiere. Ståle vil med sin kompetanse og innsikt gi et viktig bidrag til dette gjennom styrevervet i Aneo, sier Mjøen.

Prosessen rundt ansettelse av ny konsernsjef i Aneo pågår fortsatt.

Production environment