Konsernsider

TrønderEnergi og HitecVision etablerer nytt nordisk fornybarselskap

Jan Helland Eide (f.v. partner i HitecVision), Ståle Gjersvold, konsernsjef i TrønderEnergi, Odd Inge Mjøen (styreleder i TrønderEnergi), Jon Vatnaland (senior partner i HitecVision).
Se opptak av pressekonferanse 16.03.22 kl09.00:

TrønderEnergi og HitecVision går sammen om å bygge opp et nytt stort fornybarselskap. Det nye selskapet skal ha hovedkontor i Trondheim, og aktivitet i hele Norden.


Gjennom å etablere et nytt fornybarselskap, der begge eier 50 prosent, skal energikonsernet TrønderEnergi og energifondet HitecVision satse stort innenfor fornybar energiproduksjon, elektrifisering og energieffektivisering.

Det nye selskapet har ambisjon om å ha aktiviteter i hele Norden, både på produksjon- og tjenestesiden. Alt skal ledes fra hovedkontoret i Trondheim, og satsingen vil gi nye arbeidsplasser, aktivitet og investeringer i og utenfor Trøndelag.


Griper muligheten
- Det grønne skiftet innebærer en stor og nødvendig omstilling av samfunnet. Omstillingen gir muligheter for industri-, tjeneste- og næringsutvikling innenfor nye grønne næringer. Denne muligheten ønsker TrønderEnergi og HitecVision å gripe, gjennom å etablere et nytt stort fornybarselskap. Målet er at selskapet skal bli en av de ledende fornybaraktørene i Norden. Vi skal være med og muliggjøre elektrifiseringen av samfunnet, som er helt nødvendig, sier styreleder i TrønderEnergi, Odd Inge Mjøen.

Hele verdikjeden
Selskapet, som ennå ikke har fått navn, vil i første fase få en investeringskapasitet på mellom 15 og 20 milliarder kroner, og trolig vesentlig mer på litt sikt.

- Det nye selskapet vil ha så god tilgang på kapital at det kan investere og realisere store satsinger i hele Norden. Målet vårt er at selskapet skal ha aktivitet i hele verdikjeden, fra strømmen produseres fra fornybare energikilder som sol, vann, vind og hydrogen, via styring og håndtering av kilowattene, til strømmen ender som kilometer på elbilen, temperatur i frysedisken, eller timer på anleggsmaskiner og kanskje også fly og båter, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi.
Han er ikke i tvil om at mulighetene finnes.

- Kanskje ender strømmen opp helt andre steder, og blir brukt til helt andre formål, enn vi ser for oss i dag. Det som blir viktig er å finne mulighetene, og utnytte dem fremover, sier Gjersvold.

Største investering
TrønderEnergi som er eid av 19 trønderske kommuner og KLP, etablerer det nye fornybarselskapet sammen med det Stavanger-baserte energifondet, HitecVision, som går inn med flere milliarder kroner i selskapet.

- Vi er stolte og glade over å være med på denne satsingen, som er den største investeringen vi så langt har gjort inn mot fornybar energi. For oss er det utrolig spennende å gjøre dette sammen med TrønderEnergi som har lang erfaring og stor kompetanse på området, og vi ser frem til å kunne bidra med vår kapital og lange erfaring innen selskapsbygging. Sammen med TrønderEnergi skal vi bygge et stort og grønt vekstselskap med base i Trøndelag, sier Jon Vatnaland, seniorpartner i HitecVision


Sikrer utbytte
Etableringen av det nye selskapet er planlagt etter en prosess som har pågått over tid, med bred eierinvolvering.

- Eierne i TrønderEnergi brenner for å kunne bidra i den grønne omstillingen. Samtidig krever det tilgang på mye kapital. Skal vi klare så store løft som vi nå planlegger, samtidig som utbyttet til eierkommunene sikres på et stabilt høyt nivå som i dag, må vi ha tilgang på mer kapital. Gjennom å etablere et nytt selskap sammen med HitecVision får vi inn slik kapital. HitecVision har i tillegg stor kunnskap og erfaring med energibransjen. Vi er svært glade for å ha fått dem med på laget, sier Mjøen.
TrønderEnergi vil fortsatt bestå når det nye selskapet etableres. Eierskapet til 81 prosent av TrønderEnergis vannkraft, og eierskapet til nettkonsernet Tensio, vil ligge igjen i TrønderEnergi. Planen er at all øvrig virksomhet vil bli flyttet over i det nye selskapet, som vil få rundt 250 ansatte fra starten av.


Teknologihovedstaden
Kjernen i det nye fornybarselskapet vil være den sterke ingeniør- og forskningskompetansen som kjennetegner Trøndelag, med både ledende forskningsmiljøer og høykompetente kommersielle virksomheter. Etableringen vil bidra til flere arbeidsplasser og mer aktivitet i Trøndelags-regionen.
- I tillegg til de spennende satsingene som skal inngå i det nye selskapet, er det viktig for oss at det kan trekke på Norges ledende teknologimiljø anført av NTNU og SINTEF, med den lange historikken de har for kommersialisering av ny teknologi. Når dette settes sammen med den soliditeten og kommersielle teften vi ser i TrønderEnergi, tror vi Trøndelag har potensiale til å bli en motor i det grønne skiftet i Norge, sier Vatnaland.


Før sommeren
Styret i TrønderEnergi gikk i sitt møte tirsdag 15. mars inn for den nye satsingen. Investeringskomiteen i HitecVision gjorde det samme dagen før.
Endelig beslutning i saken vil bli tatt av TrønderEnergis eiere på generalforsamlingen i slutten av juni.

---

Kontaktpersoner:

TrønderEnergi:

HitecVision:


Om TrønderEnergi:

Fornybarkonsern eid av 19 trønderske kommuner og KLP. Hovedkontor i Trondheim og produksjonssentral på Berkåk. Eier og driver vann- og vindkraftverk. Pioner innen utvikling av vindkraft, og er Nordens nest største vindkraftaktør. Har de siste årene lansert flere satsinger innen elektrifisering. Blant dem Ohmia Charging, som er landets største aktør innen elbillading til borettslag og sameier, Ohmia Retail som tilbyr energitjenester til dagligvaresektoren, og er inne med tjenester i over 2500 norske butikker, Ohmia Construction som tilbyr løsninger for utslippsfrie byggeplasser, og Ohmia Energy som leverer energiløsninger til bedriftsmarkedet.

Om HitecVision:
HitecVision er en norsk kapitalforvalter og serie-entreprenør. Med 70 milliarder kroner i forvaltningskapital er selskapet en av de ledende investorene i den europeiske energisektoren. De siste 25 årene har HitecVision etablert eller bidratt til utvikling og vekst i over 200 selskaper, og skal de neste årene gjennom sine porteføljeselskaper investere over 200 milliarder kroner. Sammen med selskapenes ledelse, styre og partnere bidrar HitecVisions 60 ansatte i Stavanger, Oslo og London til å bygge lønnsomme og bærekraftige bedrifter. HitecVision har de siste årene gjort de mange spennende mulighetene i energi­transformasjonen til hovedfokus for sine investeringer, der nært samarbeid med etablerte industrielle aktører er en integrert del av modellen.

Se introvideo fra pressekonferansen:

Production environment