Konsernsider

Solbransjen

Vi skal bruke våre muligheter for å gjøre verden til et bedre sted 

Aneo er en del av solbransjen og vi benytter solcellepaneler i våre løsninger.

Etter at rapporten "In broad daylight" ble publisert i 2021 av Centre for International Justice har det vært en betydelig oppmerksomt på solbransjen og tvangsarbeid.

Vi tar dette på største alvor og er opptatt av å opptre aktsom i alle våre aktiviteter.

Derfor gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger for å avdekke eventuelle potensielle og reelle negative konsekvenser av vår virksomhet. På den måten kan vi identifisere og iverksette tiltak som enten er forebyggende, avbøtende eller korrigerende.   

 

Våre prioritert tiltak så langt knyttet til problemstillingen tvangsarbeid i solbransjen:

  • Samarbeid med andre aktører: Vi arbeider aktivt for å få på plass en mest mulig bærekraftig leveransekjede sammen bransjen og Solenergiklyngen
  • Kravstiller: Vi kommuniserer våre forventninger til holdninger og handlinger ved å stille etiske krav ved innkjøp og krav til sporbarhet i verdikjeden hos våre leverandører  
  • Aktsomhet: Vi utfører aktsomhetsvurderinger for å identifisere, prioritere og gjennomføre de riktige tiltakene

 

Problemet knyttet til Xinjiang har vært på dagsordenen lenge og EU har lansert et initiativ for å hente en større del av verdikjeden tilbake til Europa - se link.

 

Linker:

Production environment