Konsernsider

Bærekraft

Aneo forvalter store og viktige ressurser i samfunnet. Vi skal alltid utvikle bærekraftige løsninger. Som forvalter av fornybare ressurser i en verden med klimautfordringer, skal vi være en pådriver for å forvalte og utvikle fornybare løsninger på en måte som støtter en positiv samfunnsutvikling.

Våre anlegg skal designes, bygges og driftes slik at det er skånsomt for naturen og bomiljøer. Alle anlegg og aktiviteter skal ha en design og utførelse som ivaretar miljøsikkerhet og personsikkerhet for tredjepart og våre omgivelser.

All Aneos energiproduksjon skal være fornybar, og vi skal være en pådriver for utbygging av grønn energi.

Myndighetene har valgt å sikre at miljøkrav og naturvern blir ivaretatt gjennom grundig behandling av ulike offentlige organ. Vi forholder oss til disse både miljømessig og økonomisk for å sikre minst mulig ulempe for samfunnet.

To jenter som sitter på et jorde foran solpaneler
Production environment