Konsernsider

Respekt for menneskerettigheter

For oss i Aneo er det helt grunnleggende å respektere menneskers rettigheter og være aktsomme i all vår virksomhet.

Aneo respekterer menneskerettighetene til alle individer og grupper som kan bli berørt av vår virksomhet og våre aktiviteter. Det inkluderer egne ansatte og innleide, entreprenører, leverandører, partnere, lokalsamfunn og eventuelt andre berørte.

I alt vi engasjerer oss i og utfører søker vi alltid kontinuerlig forbedring av vår adferd og prestasjoner. Vårt arbeid med menneskers rettigheter er intet unntak. Respekten for menneskers rettigheter er forankret i våre verdier og etiske retningslinjer.

 

Følgende benytter vi som rettesnorer i vårt arbeid:

Production environment