Konsernsider

Våre klima-ambisjoner

FNs klimapanel (IPCC) har aldri vært så tydelig som i sin sjette hovedrapport; verdenssamfunnet står overfor dramatiske klimaendringer på grunn av menneskelige aktiviteter. I sum vil disse endringene skape store utfordringer, og det tar vi på største alvor.

I kjernen av vår aktivitet som produsent av fornybar kraft ligger et ønske om at vi skal gjøre det vi kan for å realisere et nullutslipps-samfunn i tråd med behovene skissert i Klimapanelets sjette hovedrapport. Det betyr at vår førsteprioritet er å fortsette å tilby ren, kostnadseffektiv energi på en bærekraftig måte.

All Aneos energiproduksjon skal være fornybar og vi skal være en pådriver for utbygging av grønn energi.

I tillegg til våre tjenester har vi konkrete mål for egen virksomhet. 

  • Aneo har som hovedmål å være klimanøytrale innen 2040
  • Innen 2030 skal vi ha redusert våre utslipp innen scope 1 og scope 2 med 55 %, og kontinuerlig jobbe for å drastisk redusere utslippene i scope 3.
Production environment