Konsernsider

Tjeneste-leveranser til multinasjonale energiselskaper

Aneo legger vekt på å være en ansvarlig aktør og tjenesteleverandør i det nordiske kraftmarkedet. I et voksende nordisk kraftmarked med mange finansielle og industrielle eiere legger vi vekt på å opptre aktsomt i alle våre aktiviteter. Dette betyr at vi som tjenesteleverandør utfører aktsomhetsvurderinger for å avdekke eventuelle potensielle eller reelle negative konsekvenser knyttet til aktiviteter hos våre kunder. 

På den måten jobber vi systematisk med å forebygge uønskede effekter av våre forretningsaktiviteter, og for å identifisere nødvendige avbøtende eller korrigerende tiltak.

Production environment