Konsernsider

Frøya vindpark

Frøya vindpark ligger i Frøya kommune. Konsensjonen ble gitt i 2012. 

Sted
Frøya
Oppstartsår
2020
Installert effekt
59 MW
Årsproduksjon
202 GWh
(tilsvarer årsforbruk for 13.400 husstander)
Antall turbiner
14
Turbintype
Vestas V136
Production environment