Konsernsider

Skomakerfjellet

Vindparken på Skomakerfjellet ligger tett ved Bessakerfjellet vindpark i Åfjord kommune i Trøndelag fylke.

Vindparken fikk konsesjon i januar 2015, og TrønderEnergi fattet investeringsbeslutning i april samme år. 

Vindparken eies av Midgard Vind (70 % Stadtwerke München, 30 % Aneo). Aneo er operatør.

Sted
Åfjord
Oppstartsår
2015
Installert effekt
13,2 MW
Årsproduksjon
36 GWh
(tilsvarer årsforbruk for 1.800 husstander)
Antall turbiner
4
Turbintype
Vestas
Production environment