Konsernsider

Sørmarkfjellet vindpark

Sørmarkfjellet vindpark ligger i Osen og Flatanger kommune.
Konsesjonen ble gitt i 2013. 

Sted
Flatanger
Oppstartsår
2021
Installert effekt
130 MW
Årsproduksjon
440 GWh
(tilsvarer årsforbruk for 29.300 husstander)
Antall turbiner
31
Turbintype
Vestas V117
Production environment