Konsernsider

TrønderEnergi

Aneo eier nesten 20 % av TrønderEnergi, som er en stor trøndersk vannkraftprodusent.

Sted
17 vannkraftverk
Installert effekt
593 MW
Årsproduksjon
2.600 GWh
Aneos eierandel tilsvarer omtrent 370 GWH. Vi forvalter energi og optimaliserer verdi for hele TrønderEnergis kraftportefølje.
Antall turbiner
19
Turbintype
Francis
Production environment