Konsernsider

Valsneset vindpark

En vannmasse med et fjell i snøen og vindmøller

Valsneset vindkraftverk ligger i Ørland kommune i Trøndelag fylke.

Eies av Midgard Vind (70 % Stadtwerke München, 30 % Aneo).
Aneo er operatør.

Valsneset Vindpark er en samling på fem vindturbiner på Valsneset nord for Botngård. Den har vært i drift siden november 2006 og ble offisielt åpnet 1. juni 2007 av Eli Arnstad (repr. fra Enova).

Sted
Ørland
Oppstartsår
2006
Installert effekt
11,5 MW
Årsproduksjon
32 GWh
Antall turbiner
5
Turbintype
Enercon
Production environment