Konsernsider

Ytre Vikna vindpark

Ytre Vikna 1 ligger i Nærøysund kommune.

Sted
Vikna
Oppstartsår
2012
Installert effekt
39 MW
Årsproduksjon
115 GWh
(tilsvarer årsforbruk for 7.000 husstander)
Antall turbiner
17
Turbintype
Enercon E-70
Production environment