Konsernsider

Våre vindprosjekter

Siden midten av 2000-tallet har vi satset på utbygging av vindkraft. Vi har siden det vært på leten etter nye områder med gode vindressurser for kraftproduksjon. Etablering av ny kraftproduksjon gir direkte verdiskapning for kommuner, grunneiere og gir positive ringvirkninger for lokalt næringsliv.

Spørsmål om våre prosjekter?

Send oss en e-post

Vindmøller Vindkraft
Vindkraftverk

Taftøyan vindkraftverk

Prosjektstart
Ikke bestemt
Kommune
Heim
Forventet årlig produksjon
435 GWh
Vindkraft
Vindkraftverk

Gåsvikfjellet vindkraftverk

Prosjektstart
Ikke bestemt
Kommune
Heim
Forventet årlig produksjon
200 GWh
Sauer på fjellet med vinturbiner i bakgrunnen
Vindkraftverk

Gilja vindkraftverk

Prosjektstart
Ikke bestemt
Kommune
Gjesdal
Forventet årlig produksjon
630 GWh

Om våre vindkraftprosjekter

Vi utvikler og gjennomfører våre prosjekter med hensikt å begrense negative miljøkonsekvenser så mye som mulig. Vi utvikler kraftprosjekter for å drive dem selv, i et langsiktig og bærekraftig perspektiv. Vidkraftprosjektene utvikles i nært samarbeid med lokalsamfunnet, kommuner, relevante myndigheter, grunneiere og andre berørte.

Les mer om vindkraftutbygging her 

Les mer myter og fakta om vindkraft her

Production environment