Konsernsider
Sauer på fjellet med vinturbiner i bakgrunnen
Vindkraftverk

Gilja vindkraftverk

Planområdet for Gilja vindkraftverk ligger i Gjesdal kommune i Rogaland fylke. Planområdet er på ca. 13 km², og kan romme omtrent 35 turbiner.

Prosjektstart
Ikke bestemt
Kommune
Gjesdal
Forventet årlig produksjon
630 GWh

Gilja har en god vindressurs og analyser viser en produksjon på 630 GWh/år. Middelvinden er høy, som gir god produksjon per vindturbin.

Endelig layout for vindparken vil fastsettes i høringsrunder og av konsekvensutredningen. Denne gjøres i henhold til Miljødirektoratets instruks, og Aneo etterstreber alltid å minimere fotavtrykket når vi bygger ny kraftproduksjon.

Aneo har inngått grunneieravtaler med alle grunneiere innenfor planområdet.

Production environment