Konsernsider

Stian Topland

Stian er på sitt andre år som trainee, og jobber med forretningsutvikling og oppfølging av vindkraft i Aneo, både den vi eier selv og den vi er markedsaktør for. Her kan du lese mer om hva Stian gjør, og hva han mener er det beste med å være trainee.

Hvorfor søkte du traineestilling i Aneo? 

Traineeløpet Aneo presenterte virket perfekt for meg med en generell økonomibakgrunn, og som ville lære mer om kraftbransjen.

Aneo virket som et selskap hvor jeg kunne bidra til fornybare løsninger i praksis, og har verdier jeg kjenner meg igjen i.

Hva liker du best med å jobbe hos Aneo? 

Mye! Gjennomføringsevnen i prosjekter, arbeidsmiljøet og folka, samt å føle at du er en del av selskapet. Jeg digger også den fremoverlente pioneerrollen Aneo tar på seg for å få fart på det grønne skiftet.

Hva har du jobbet med under tiden som trainee? 

Det første halvåret jobbet jeg med hydrogensatsningen i selskapet. Her gjorde vi markedsanalyser av det maritime transportsegment, for å undersøke hydrogenets rolle som alternativt drivstoff de kommende årene. Samtidig arbeidet jeg også med et traineeprosjekt hvor vi kartla ulike bruksområder for bruk av droner i operatørskap. Prosjektet endte med investeringsbeslutning av drone – det var kult! Traineeprosjektene er perfekte for å bli bedre kjent med selskapet på tvers av avdelinger.

Videre rullerte jeg til avdeling Vekst Fornybar hvor jeg arbeidet med investeringer. Her lærte jeg enormt mye om hvordan selskapet arbeider med strategi og tunge investeringscaser.

I dag arbeider jeg med overvåkning av vindparkene våre, med alt fra rapportering av parkens tilgjengelighet, til hvordan vi melder inn produksjon for neste døgn. Dette er en fantastisk måte å lære hvordan kraftmarkedet fungerer. Det er mildt sagt komplekst, men også ekstremt spennende!

Hva er det beste med å være trainee? 

Mye, igjen! Blant annet er muligheten til å være innom flere avdelinger helt supert. For meg som har studert økonomi passer dette som hånd i hanske, da jeg ikke nødvendigvis er skreddersydd for en avdeling. I tillegg må jeg nevne personalforeningen som inviterer til lønningspils, bowling, kino og andre sosiale aktiviteter!

Se våre ledige stillinger her!

Som trainee kan du forvente deg tett oppfølging, personlig- og  kompetansemessig utvikling, individuelt tilpassede oppgaver, deltagelse på prosjekter, seminarer og ekskursjoner - blant annet besøk på vann- og vindkraftanlegg. I Aneo kan du også få utplassering på vind- og vannkraftanlegg over lengre perioder på sommeren, og få være med på service og feilsøking, rutinearbeid , i tillegg til opplæring i hvordan kraftanlegg faktisk fungerer!
Spørsmål til Stian? Send han en e-post her!
Production environment