Konsernsider

Marthe Wensaas

Marthe er førsteårstrainee med utdanningsbakgrunn fra Sustainable Energy Systems and Markets (NTNU). Les mer om hva hun jobber med i kraftbransjen, og hva hun liker best med å jobbe i Aneo.

Alder: 28

Utdanning: MSc. Sustainable Energy Systems and Markets (NTNU)

Nåværende stilling/avdeling: Optimalisering og Analyse

Hvorfor søkte du traineestilling i Aneo?  

Jeg visste at jeg ville jobbe med fornybar energi og bidra til «det grønne skiftet», men var ikke helt sikker på hvilket fagområde jeg ønsket å jobbe med. Derfor syntes jeg det var midt i blinken med trainee-stillingen hvor det er lagt opp til rulleringer slik at jeg kunne få være med på mye forskjellig, samt få et mer helhetlig inntrykk av både konsernet og energibransjen generelt.

Hva liker du best med å jobbe hos Aneo?  

At det er et sterkt faglig miljø hvor det er stor takhøyde for å diskutere problemsstillinger, og jobbe sammen for å bli bedre. Jeg har også blitt tatt veldig godt imot av alle jeg har møtt, og det er en fin og trygg arbeidskultur her. I tillegg er Aneo veldig fremoverlent og det skjer mye spennende for tiden, så det er kult å få lov til å være med på denne utviklingen!

Hva har du jobbet med under tiden som trainee?  

Hittil har jeg i hovedsak jobbet med produksjonsplanlegging av vannkraft. Her har jeg blant annet vært med analyser og utviklet et digitalt verktøy for beslutningsstøtte i planleggingen. I tillegg har jeg fått være med på vannmålinger og lært mye om hvordan systemene henger sammen. Rundt jul er planen at jeg skal bli i samme avdeling, men jobbe mer rettet mot kraftmarkeder, noe jeg gleder meg veldig til å lære mer om!

Hva er det beste med å være trainee?  

Det beste med å være trainee er å få lov til å være med på så mye forskjellig! Det er blant annet lagt opp til at vi skal dra på ekskursjoner og ha felles lunsjer med ulike kurs for faglig og personlig utvikling. I høst har vi blant annet hatt kurs i hvordan holde presentasjoner, og vært en uke på vindpark sammen hvor vi blant annet gjennomførte inspeksjoner av turbinene og fikk dra helt opp i toppen av turbinen! I tillegg er det et veldig bra sosialt miljø og det er lagt opp til at vi skal bli godt kjent og trygge på hverandre, slik at vi er en gjeng som kan gjøre hverandre bedre og alltid ha noen å støtte seg på.

 

Har du flere spørsmål til Marthe?

Ta kontakt på epost: marthe.wensaas@aneo.com

Production environment