Konsernsider

Krav til leverandører

Våre anskaffelser og avtaler

Aneo-konsernet er en betydelig kunde av varer og tjenester, i alle deler av vår virksomhet innenlands og utenlands. Vi er opptatt av å opptre som en profesjonell innkjøper, med god forretningsskikk, kvalitet og kompetanse i alle faser av anskaffelsesprosessen.

Alle selskaper i konsernet er underlagt en felles anskaffelsespolitikk, og de fleste inngåtte avtaler tilgjengeliggjøres for alle konsernets selskaper.

Vår anskaffelsespolitikk har til hensikt å resultere i vedvarende konkurransedyktige og effektive avtaleforhold. Vi forventer at alle våre leverandører aktivt bidrar til å realisere konsernets identitetsplattform, mål og visjoner, herunder blant annet bærekraftsmålene våre. Dette tydeliggjøres gjennom de kravene vi stiller til varene og tjenestene vi kjøper, og til selskapene vi kjøper dem av.

Vi opptrer ryddig og transparent overfor alle selskaper i vårt anskaffelsesarbeid, og vi etterstreber oss å sikre at alle som deltar i konkurranser i vår regi blir profesjonelt håndtert. I våre pågående avtaleforhold er vi opptatt av kontinuerlig utvikling og forbedring innunder avtalen.

Aneo-konsernet skal bidra til positive ringvirkninger i områdene vi er tilstede i, også innenfor leverandørindustri. Vi har derfor et godt utvalg av lokale og regionale leverandører i vår portefølje.

Hvordan bli leverandør til oss?

Vi er alltid interessert i å bli kjent med nye leverandører som deler våre visjoner og møter våre forventninger og krav. Konkret informasjon om varer og tjenester som har relevans for oss kan sendes på post@aneo.com; vi følger opp med kontakt om det er interessant på kort sikt, eller tar vare på informasjonen for senere bruk.

I større anskaffelser benyttes gjerne prekvalifiseringsverktøy som Achilles UNCE e.l., der alle aktuelle leverandører i verktøyet kan delta i prekvalifiseringsprosessen.

En forutsetning for å bli vurdert som leverandør til oss er at følgende forhold er tilfredsstilt:

  • Selskapet skal være opprettet og registrert i sitt opphavslands påkrevde selskaps- og mva-registre
  • Selskapet skal ha et etablert og virksomt etikk- og forretningsførselsreglement
  • Selskapet skal ikke være svartelistet i noe relevant register
  • Alt virke i Norge skal følge og respektere norske lover, regler og arbeidspolitikk
Production environment