Konsernsider
Kyr beiter i en åker med solcellepaneler i bakgrunnen

Er du bonde, og interessert i å kombinere jordbruk og sol-kraftproduksjon?

Vi utforskeen banebrytende tilnærming til norsk landbruk, hvor solkraft- og matproduksjon deler samme areal. Ønsker du å ta en uforpliktende prat om potensialet i ditt jordbruksareal?

Vil du ta del i framtidens landbruk?

For deg som bonde kan samdrift med solkraftproduksjon gi nye muligheter for økt verdiskapning på ditt landbruksareal. I tillegg til økte inntektsmuligheter, bidrar du som bonde med å tette energigapet storsamfunnet står overfor i årene som kommer, samtidig som vi lar uberørt natur stå. 

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt for en uforpliktende soldelingsprat!

* Påkrevde felt

Samtykker

Aneo vil kunne sende deg relevant informasjon og nyheter. Du kan når som helst reservere deg mot utsendelsene.

Velg kanaler vi kan kontakte deg på:

Hvorfor soldeling?

Et solkraftverk selger den produserte strømmen til nettet og du som bonde vil motta en årlig leieinntekt. Ved å installere solcelleanlegg på ditt landbruksareal, kan du som bonde skape ren, fornybar energi – og samtidig fortsette med matproduksjon. Europeisk forskning viser at samdrift kan ha positive effekter på vekst og kvalitet i både jordbruk og beitedyr. Soldeling er derfor et bærekraftig valg, som kan bidra til å styrke driften for framtidige generasjoner i landbruket. 

Aneo som din soldelingspartner 

Aneo er et ledende nordisk fornybarkonsern med aktivitet i hele Norden og hovedkontor i Trondheim. Vårt oppdrag er å sikre økt tilgang på fornybar energi, og å muliggjøre omlegging fra fossile til fornybare løsninger.  

Vi mener det er nødvendig å tenke nytt for å løse de store utfordringene vi står overfor på veien mot et mer bærekraftig samfunn. Vi legger kunnskap til grunn, og gir deg som samarbeidspartner gode betingelser og tett oppfølging. 

Soldeling er vinn-vinn som kan skape merverdi av et landbruksareal, opprettholde landbruksproduksjon og gi en kjærkommen ekstrainntekt for bonden. Vi tester nå ut dette i full skala på Skjetlein for å bygge kunnskap om samdrift i Norge. I Aneo ønsker vi å utvikle solkraftverk på landbruksarealer basert på kunnskap og bondens premisser.

– Gaute Riise Engen, prosjektleder Aneo

Kom i kontakt med oss

Skjetlein videregående skole: Et pionérprosjekt

Prøveprosjektet i samdrift på Skjetlein i Trondheim er Norges første samdriftsanlegg. Prosjektet bringer sammen to tilsynelatende ulike verdener – matproduksjon og solkraftproduksjon. Fra soldelingsanlegget på Skjetlein innhenter vi kunnskap om hvordan tradisjonell gårdsdrift kan kombineres med moderne fornybar energiproduksjon, og samtidig gi jorda merverdi. 

Soldelingsparken på Skjetlein er etablert som del av forskningsprosjektet Soldeling i Trøndelag, et samarbeid mellom SINTEF, NTNU, ANEO, Skjetlein videregående skole, Mære landbrukskole, Grønt Hjerte, Steinkjer kommune, Trondheim kommune og Regionalt Forskningsfond Trøndelag. 

Les mer om prosjektet på Skjetlein
Production environment