Konsernsider
Store vindmøller og en svingete vei på et fjell

Vi trenger mer kraft for å sikre industri-arbeidsplasser i Heim

Hvorfor kraftproduksjon med Aneo?

Aneo er en norsk bedrift, eid av TrønderEnergi og HitecVision, med hovedkontor i Trondheim. Som nordmenn flest har vi en stor interesse i å ta vare på vår felles arv og natur – også i Heim. Derfor er vi opptatt av at alle utbygginger vi gjør, medfører minst mulig naturinngrep. Det vil si at vi tar skånsomme valg og alltid har en langsiktig plan for hvordan vi skal rydde opp etter oss.

Hvordan ser vi for oss kraftutbyggingen? 

Vi ser på muligheten for to vindkraftverk som i sin helhet ligger i Heim kommune.  

For det første prosjektet som vi inntil videre kaller Taftøyan, er vi i ferd med å tegne grunneieravtaler for halvparten av ønsket planområde. Dette prosjektet kan gi en installert effekt på 140 MW og produksjon på 435 GWh.  

Det andre prosjektet er Gåsvikfjellet der vi har startet samtaler med grunneierne. Her ser vi for oss en installasjon på 70 MW og en produksjon på 200 GWh. 

Disse prosjektene kan gi en samlet produksjon på 635 GWh. Dette tilsvarer elforbruket til nesten 30 000 eneboliger eller et betydelig tilskudd av energi for utvikling av hjørnesteinsbedriften Wacker Chemicals Norway.

Hva betyr kraftunderskuddet for Heim? 

Wacker er ikke bare viktig for Heim kommune, men også for “det grønne skifte” fordi bedriften produserer silisium som blant annet brukes i solceller.  

Vindkraftprosjektene vil ikke bare være viktig for industrien i Heim kommune gjennom å sikre og utvikle nye arbeidsplasser, men de vil også kunne gi kommunen årlige inntekter på mellom 30 og 37 millioner kroner.  

Wacker fabrikk Heim

Hvorfor vindkraft fremfor annen kraftproduksjon?

Det har vært snakk om flere måter å produsere kraft på i Heim kommune, men for å få tilgang til kraften raskt nok er vindkraft det beste alternativet. I Heim er vindkraft den eneste og rimeligste fornybare energikilden som raskt lar seg bygge og brukes.

 

Vi vil oppdatere denne siden fortløpende med mer informasjon.

Les mer om våre vindkraftprosjekter her

Les mer om vår kraftproduksjon her

Production environment